Psykoterapi ved Jesper Glad
bekymringsangst

Bekymringsangst

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Vi kæmper alle med bekymringer som en helt normal del af livet, men det bliver til bekymringsangst, når vores bekymringer bliver vedholdende, overdrevne og ikke til at slippe på trods af at de er grundløse.

Vi er som mennesker skabt til overlevelse og ikke til lykke. Derfor har evolutionen op gennem den menneskelige udviklingshistorie gjort os til frygtsomme væsner, opmærksom på enhver form for trussel, og gjort os parat til enten at stikke af eller nedkæmpe truslen.

I vores moderne samfund er langt de fleste af de udfordringer, vi møder bare ikke noget vi kan stikke af fra eller nedkæmpe, men meget ofte må leve med. Det er grobunden for vores bekymringsangst.

Hvis angst fylder for meget

Kæmper du med angst, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Mere om angst
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Hvad er bekymringsangst i forhold til andre typer af angst

Bekymrings angst - typer af angst

Bekymringsangst er en blandt en række forskellige typer af angst, hvor nogle af de mest almindelige er: social angst, generaliseret angst, OCD, PTSD, og panikangst.

Det er generelt et overlap mellem de forskellige typer af angst. Bekymringsangst adskiller sig fra andre typer af angst ved at bekymringsangsten ikke opstår så meget i forbindelse med ting eller situationer men er en mere kontinuerlig bekymring omkring generelle områder i ens liv.

bekymringsangst - emner

Er man ramt af bekymringsangst, så vil man ofte bekymre sig om disse ting: 

 • Økonomi
 • Helbred (sygdomsangst)
 • Jobbet
 • Familie/Venner
 • Klima

Når man taler om bekymringsangst, så er bekymringerne overdrevne, nærmest umulige at slippe, og ofte helt ubegrundede.

Nogen gang kan man godt snakke om at der er noget om bekymringerne, måske ens økonomi er i problemer, klimaet ser ikke for godt ud, måske der er familiemedlemmer som lever udsat. Her kan det være svært at acceptere, at man måske ikke har en reel magt til at ændre på situationen. Men man må forsøge at finde ro i, at der faktisk ikke er så meget man kan gøre, der virkelig kan ændre situationen, og at det samtidig ikke skal ødelægge andre mere glædelige ting i ens liv.

Sygdomsangst

En specifik underkategori til bekymringsangst er så normalt forekommende at den har fået sit eget navn som er “sygdomsangst” eller "helbredsangst".

Sygdomsangst er en unødig overfokusering på alt omkring sygdomme. Det kan være en konstant frygt for en specifik kategori af sygdom, f.eks. kræft eller hjerteproblemer. Eller det kan være en generel overfokusering på alle mulige typer af helbredstilstande.

Det vil ofte være sådan, at selv helt normale tilstande i kroppen bliver tolket som værende sygelige, og kørt op til et alvorligt heldbredsproblem.

Bekymringsangst symptomer

Bekymringsangst symptomerne har et stort overlap med symptomerne for andre typer af angst, så som social angst og angstanfald/panikangst.

bekymringsangst symptomer

Men typiske symptomer ved bekymringsangst er [1]:

 • Uro og rastløshed
 • Bliver nemt udmattet
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Bliver nemmere irriteret
 • Muskelspændinger
 • Søvnproblemer

Bekymringsangst og generaliseret angst

Bekymringsangst er faktisk et noget ældre ord for det som i dag bliver betegnet generaliseret angst. Det er lidt ærgerligt, da bekymringsangst efter min mening er en mere rammende betegnelse for denne type af angst i forhold til generaliseret angst. Jeg forestiller mig at man har valgt dette navneskift for at være mere i tråd med den engelske betegnelse “generalized anxiety disorder”.

Hvorfor bliver så mange ramt af bekymeringsangst?

I fortiden kunne det sikre vores overlevelse hvis vi hele tiden var overvågene og opmærksomme overfor enhver potentiel fare i vores omgivelser. Vi lever i dag i en helt anden sikker verden, men også en verden fyldt med kompleksitet og langt mindre håndgribelige udfordringer såsom sygdom, krig, klimaproblemer, økonomiske forhold. Det er ting vi ikke kan reagere på ved at stikke af, eller som vi ikke kan nedkæmpe. Så der opstår overtænkning og tankemylder.

I stedet for at kæmpe eller stikke af, så må vi blive og leve med det som for vores system opleves farligt. Det er her bekymringsangsten opstår. Vores system reagerer som vi er i en reel fare som vi kunne nedkæmpe eller stikke af fra. Vi overtænker situationen og får tankemylder, og oplever angstsymptomer.

Bekymringsangst test

Der findes en lang række angst test men selv kan tage, også specifik bekymringsangst test eller generaliseret angst test. Sådanne tests kan give noget retning, men det er altid en god ide og opsøge professionel hjælp, for at få mere tilbundsgående og mere objektiv evaluering.

Bekymringangst behandling

bekymringsangst behandling - samtaleterpi og medicin

Bekymringsangst behandling er typisk i form af:

 • Samtaleterapi, eller
 • Medicin

Bekymringsangst behandling:
Samtaleterapi

Der findes en lang række forskellige typer og retninger af samtaleterapi. Der bliver ofte advokaderet for, at den ene metode er bedre end den anden. Gentagne undersøgelser omkring samtaleterapi viser dog at det ikke er så meget den specifikke terapeutiske metode der er vigtig, men i højere grad, det der kaldes non-specifikke faktorer [2]. Vigtig elementer i non-specifike faktor er ting som:

 • Hvor god er den terapeutisk alliance mellem klient og terapeut
 • Hvor behandlingsparat er klienten

Bekymringsangst behandling:
Medicin

Bekymringsangst kan også behandles medicinsk. Det sker ofte i kombination med samtaleterapi.

Men da angst medicin bestemt ikke er min kernekompetence, så vil jeg opfordre til at opsøge egen læge for at få yderlig information omkring behandling af bekymringsangst med medicin.

FAQ

Hvad er forskellen på bekymring og angst?

Forskellen på bekymring og angst ligger primært i hvor intens oplevelsen af frygt er, og sekundært om der er en reel grund til at bekymre sig eller være frygtsom. Bekymringer er i den mere milde ende, mens frygt og angst opleves mere voldsomt. Bekymringer kan være der både når der er god grund til at bekymre sig, og når der ikke er, men for det meste kan der være en reel grund. Med angst er det lige omvendt.

Kan man blive syg af bekymring?

Man kan blive syg af bekymringer. Det kan både være i form af bekymringsangst, eller generaliseret angst som det hedder nu - og det kan være i form af stress. Vi kan blive ramt af stress ved vedvarende bekymringer. Bekymringerne kan sætte vores krop i alarmberedskab, og når vi er der for længe så opstår der langvarig stress.

Hvorfor har man tankemylder?

Der kan være rigtig mange forskellige bagvedliggende årsager til at man har tankemylder. Men tankemylder opstår ofte i forbindelse med stress og nogle gange i forbindelse med angst.

Er tankemylder angst?

Nej, tankemylder er ikke angst. Tankemylder kan opstå i forbindelse med angst, men ses faktisk oftere i forbindelse med stress.

 

Referencer

[1] Generalized Anxiety Disorder; Sadaf Munir, Veronica Takov; NCBI; 

[2] How important are the common factors in psychotherapy? An update; Bruce E Wampold NCBI; 

[3] The biology of fear- and anxiety-related behaviors; Thierry Steimer; NCBI; 

Skrevet af

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

Angst er et mit fokus områder.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad