top of page

Hvad er psykoterapi?

Mange opsøger terapien, fordi der noget i deres måde at være i verden på som forhindre dem i at leve det liv de gerne vil.

Uanset hvad du kommer med så tager vi udgangspunkt i din situation, hvem du er, og hvad du gerne vil. Vi arbejder med hvad det er som fylder nu og her, og hvad der er vigtigt for dig. 

Der er ikke noget som er for stort eller for småt. 

Hvorfor starte i psykoterapi?

Måske er du ramt af stress? Er midt i en depression? Eller kæmper med en spiseforstyrrelse? Har handlemønstre, som du ikke længere er glad for? Eller noget du oplever forhindrer dig i at leve fuldt ud?

 

Alt sammen noget vi kan arbejde med i terapien.

Psykoterapi
Psykoterapi
Image by Irina Iriser

Hvordan arbejder jeg?

Vi tager afsæt i din situation og dit ønske om forandring og udvikling. Synliggør følelser, tanker og handlemønster, for at få en dybere forståelse af dig selv og dine relationer til andre. Vi arbejder med dine her-og-nu oplevelser og følelser fremfor at fokusere på fortiden eller fremtiden.

Fokusset er på dig som en hel person, både hvad du tænker, mærker og føler.

 

Vores arbejde vil ikke fokuserer på symptomerne, men på at afhjælpe de årsager der skaber symptomerne.

"Jo tættere, du kommer på at forstå og acceptere den du egentlig er, uden at beskytte dig med masser af ord, aktiviteter og travlhed – jo nemmere og mere autentisk bliver dit liv."

Morten Bang

Hvorfor starte i psykoterapi?

Som udgangspunkt kan vi alle have gavn af terapi. Nogle starter fordi de står i en livskrise, andre starter med et ønske om personlig udvikling. I sidste ende er det kun dig, der kan fornemme hvad der vil virke for dig. Derfor er beslutningen om at indgå i et terapeutisk forløb også din alene.

Mange af os har en hverdag hvor vi gerne vil være dygtige nok, kloge nok, smukke nok, succesfulde nok, god nok far/mor og så videre. Uden at tænke nærmere over det forsøger vi at leve op til andres idealer. I jagten på at være helt rigtig, så er der mange der glemme hvem de faktisk er, hvad der virkelig har betydning for dem, hvor de finder glæder og værdi i livet.

 

Terapien vil hjælpe med at stille skarpt på hvem du er, hvad du ønsker, og hvordan du kan leve et mere autentisk liv i en højere grad af overensstemmelse med dig selv, og hvordan du faktisk ønsker at være i verden.

 

Gå fra at være ydre styret til at være indre styret. Altså gå fra at forsøge på at tyde og opfylde andres forventninger til at være i verden som den du nu er.

Hvorfor starte i terapi

Hvordan arbejder jeg?

Mit arbejde som psykoterapeut er båret af en ydmyg respekt for det enkelte menneske og den situation de befinder sig i.

 

Det er vigtigt for mig at jeg møder dig der hvor du nu er. At terapien er fleksibel og afstemt med dine svaghed og styrker. Vi tager udgangspunkt i hvem du er og hvordan du ønsker at være i verden. Der er fra mit perspektiv ikke noget som er for stort eller for småt, vi arbejder med hvad der er vigtigt for dig.

Hjeneforskeningen har igennem de sidste årtiger vist hvor overraskende plastiske den  meneskelighjerne faktisk er hele livet igennem. I praksis betyder det at vi unge som gamle alle kan udvikle os livet igennem. Nogle ting læres nemmest som ung, for andre ting er det en fordel at vi er blevet lidt ældre. For os alle uanset alder så gælder det at vi lære bedst i gode relationer andre mennesker.

 

Jeg arbejder ofte med et udgangspunkt i hvad der er nu og her, og tager kun fortiden ind hvis du oplever den skaber udfordring for dig i dag. Det vil sige at vi ikke starter med noget større arkæologisk arbejde i din historie. Vi vil starte med at kigge på de udfordringer der opleves nu og her, ved at kigge på hvordan de udspiller sig i dag.

 

Arbejdet er ikke fokuseret på symptomerne, men en forståelse af de årsager der skaber symptomerne. 

 

Jeg har et stærkt fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum. Et rum uden fordomme, hvor der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at være menneske på, men med plads til at udforske smertefulde oplevelser, skam eller hæmmende tanke- og handlingsmønstre. Det er i et sådan rum at vi kan skabe forandring for livet. 

 

​​​Det er samtaleterapi med fokus på det hele menneske. Det vil sige at terapien foregår som en dialog mellem dig og mig. At der er et fokus på det hele menneske betyder at vi i dialogen snakker om hvad der bliver tænkt, hvad der mærkes i kroppen og hvad der sanses.

Så alt i alt vil du:

  • arbejde med at genkende, undersøge og ændre dine mønstre

  • møde dig selv i kontakt med et andet menneske med fokus på at blive bedre til at være den du er

  • får et kvalificeret modspil til dine tanker omkring din egen eksistens

  • får mulighed for at bearbejde og identificere følelser, handlinger, hændelser og tanker

  • modtage hjælp og inspiration, og vi ser sammen på hvad der virker i dit liv og hvad du ønsker dig mere af

  • blive mødt hvor du er med empati og indlevelse

Forløbet kan være kort eller længerevarende alt efter hvilken problemstilling vi arbejder med. 

 

En session har varighed mellem 1 og  1½ time og ofte med 2 til 4 ugers mellemrum.

Hvordan arbejder jeg

Når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, så må man først og fremmest passe på at finde personen der, hvor personen er, og begynde der.

- Søren Kiregård

”Når jeg er, den jeg er, sker forandringen”
(Den paradoksale ændringsteori, Gary Yontef)

bottom of page