Psykoterapi ved Jesper Glad
er angst arveligt

Er angst arveligt

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Er angst arveligt eller er det vores opvækst og vores livshistorie, der gør os sårbare over for angst? Det er sådan at vi kan arve sårbarhed over for angst, og angsten kan så blive udløst som følge af de ting vi oplever gennem livet.

Hvis angst fylder for meget

Kæmper du med angst, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Mere om angst
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Er angst arveligt? - Hvad er arv og hvad er miljø

Vi arver en vis grad af risiko og robusthed fra vores forældre når det kommer til at få angst senere i livet.
er angst arveligt - arv og miljø
  • Arv - Vores arv er alt det vi genetisk set får med os fra vores forældre og selvfølgelig deres forældre osv.
  • Miljø - Er alt det vi oplever og som præger os gennem livet, lige fra det øjeblik at vi bliver undfanget, vores opdragelse, de erfaringer vi gør med os selv og andre gennem livet.

Det er meget ofte at vores arv (genetik) sætter nogle grænser for hvor meget vi kan udvikle os og hvor dygtige vi kan blive indenfor et bestemt område, man kalder det et udviklingsrum. Det er så op til vores miljø om vi så faktisk vælger eller får mulighed for at udnytte dette udviklingsrum. Vi kan for eksempel have nogle gener som gør at vi kunne blive en rigtig dygtig løber, men hvis vi aldrig kommer ud at løbe, så får vi ikke udnytte vores udviklingsrum med hensyn til løb.

På samme måde kan vores arv gøre at vi er mere eller mindre sårbare over for sygdomme og psykiske lidelser. Det betyder ikke at vi nødvendigvis bliver ramt af en bestemt sygdom, blot at vi vil have en højere risiko end andre. …

Så vores arv er med til at bestemme hvor sårbare eller robuste vi er over for forskellige typer af angst. Men det er vores miljø som er afgørende for om vi opleve ting som så faktisk gør at vi på baggrund af vores sårbarhed bliver ramt af angst

Er angst arveligt? Når svaret er nej

er angst arvligt - når svaret er nej

De fleste genkender sig nok oplevelsen af på et eller andet tidspunkt at være blevet smittet af frygt fra andre. F.eks. som lille at være ude og gå om natten, og alle i gruppen kan efterhånden køre hinandens frygt op fordi de kan se forskellige ting i mørket.

Hvis man er barn af en angstfyldt forældre, der gentagne gange bliver ramt af angst og ser verden som et farligt sted, så er der ikke noget at sige til at man som barn selv bliver angstfyldt.

Vi kan snakke om at angst kan smitte fra person til person i en specifik situation, men også at vi kan blive præget af vores opvækst til at blive mere frygtsomme og angste.

Samtidig kan vi blive udsat for voldsomme traumatiske hændelser gennem vores liv, som kan sætte sig som traumer, hvilket kan udløse PTSD.

Så der er ingen tvivl om, at det som sker for os gennem livet kan sætte spor i hvordan vi opfatter verden, og når vi oplever frygtsomme ting så kan det sætte sig som angst.

Er angst arveligt? Når svaret er ja

Det virker ofte uforståeligt, hvorfor vi bliver ramt af angst i forbindelse med ting som umiddelbart slet ikke burde opleves som truende. Det kan være ting lige fra at være bange for edderkopper og have flyskræk til at opleve angst i sociale sammenhænge. Og hvorfor er der nogen som bliver ramt af angst, mens andre i samme situation ikke bliver ramt af angst.

Det er selvfølgelig rigtig svært at svare på præcist, da der er rigtig mange forskellige faktorer som spiller ind. Noget man dog bliver mere og mere opmærksom på er, at noget af det skyldes vores arv, eller med andre ord de gener vi har fra vores forældre.

Det er dog ikke sådan at der er et enkelt gen som gør at vi er følsomme over for angst. Det er faktisk meget langt fra, til gengæld er der ret stor mængde af forskellige gener som i deres sammenspil gør os sårbare over for angst. Forskerne begynder at finde nogle af disse mulige gener, men er stadig langt fra en fuld kortlægning eller blot noget som er relevant i vores hverdag [1].

Der er så også gjort et stort stykke statiske arbejde for at finde ud af i hvor høj grad at angst der skyldes arv:
er angst arveligt - arveligheden for forskellige typer af angst
Arvelighed af forskellige typer af angst
Angst Type Arvelighed
Generaliseret angst 32%
Angst anfald Mellem 28% og 43%
Agorafobi 36%
Social fobi 10%
Specifik fobi 24%
 Klide: Genetics of Anxiety and Trauma-Related Disorders [2]

Det er generelt meget svært at finde ud hvad der skyldes arv og hvad der skyldes miljø, så de forskellige videnskabelige kilder peger også ofte på at det er et område hvor vi har brug for flere undersøgelser.

FAQ

Er angst genetisk?

Angst er til dels genetisk. Der har gennem de sidste årtier været en række større undersøgelser, hvor konklusionen har været ret entydig, nemlig at man godt kan arve en sårbarhed over for at blive ramt af angst. Det kræver dog også at der sker noget i ens miljø, der gør at angsten bliver udløst, så det er ikke genetik alene der afgør om man får angst eller ej.

Hvad er årsagerne til angst?

Noget af årsagen til at man får angst skyldes arv, og noget skyldes miljø. Det er ikke arv alene eller miljø alene. Ens arv kan gøre at man bliver mere sårbar over for angst, men det kræver at der sker noget i ens liv der udløser angsten. Hvad der specifikt kan være med til at udløse angsten er meget komplekst da det er meget individuelt hvad der præcist gør at den enkelte bliver ramt af angst.

Kan angst være medfødt?

Angst er ikke direkte medført, men man kan arve en sårbarhed over for angst, som så gør at angsten opstår, når man senere i livet oplever situationer, der kan være angstfremkaldende.

Hvad er typiske tegn på angst?

Der er en række typiske tegn på angst, så som forøget hjertebanken, åndedrætsbesvær, oplevelse af uro, ondt i maven, svært ved at fokusere og koncentrere sig og nemmere ved at blive irriteret. Når det så er sagt så er tegn på angst, eller angst symptomerne, meget forskellige fra person til person, så det kan være svært at sige at noget er helt generelt eller for den sags skyld typisk.

Referencer

[1] Are there anxious genes?; Deborah J. Morris-Rosendahl; NCBI; 

[2] Genetics of Anxiety and Trauma-Related Disorders; NCBI; Seth D. Norrholm og Kerry J. Ressler; NCBI; 

Skrevet af

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

Angst er et mine fokus områder.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad