top of page
Psykoterapeut København | Jesper Glad

Psykoterapeut København

Mit navn er Jesper Glad, jeg er en dedikeret og erfaren psykoterapeut i København, der arbejder for at hjælpe personer med at opnå personlig vækst og en bedre trivsel.

Jeg glæder mig til at møde dig og arbejde sammen med dig for at nå dine mål.

Mit fokus i terapien

Mit fokus i psykoterapien er på at hjælpe klienten med at opdage og ændre negative tanker og adfærdsmønstre, samt at at forstå og tackle relationer til andre mennesker og omgivelserne.

 

Jeg har erfaring med en lang række af forskellige problemstillinger, herunder stress, angst, depression, indre uro, problemfyldte relationer, lavt selvværd, spiseforstyrrelser som bulimi og overspisning, personligt lederskab, og karriereændring.

Psykoterapi lokale

At starte i psykoterapi

Det første skridt er ofte det sværeste

At starte i psykoterapi er for mange en svær beslutning, men det er også en modig og stærk beslutning.

 

Det er en af de vigtigste investeringer du kan gøre i dig selv. At tage ansvar for din egen trivsel og velvære, samt at kunne være mere tilstede for dine vigtige relationer, dine venner, din kæreste, eller dine børn. 

 

Det første skridt er ofte det sværeste, men hvis du er klar til at tage det skridt mod forandring, så tøv ikke med at kontakte mig for yderligere information eller en uforpligtende introduktionssamtale.

Start i terapi

Find en tid der passer dig

 • Uforpligtende snak for at finde ud af om terapi er det rigtig for dig

  1 t

 • Uforpligtende snak for at finde ud af om terapi er det rigtig for dig ...

  30 min

 • Ca. 1 time, hvor vi sætter fokus på det som er vigtigt for dig

  1 t

  850 danske kroner
 • Ca. 1½ time, hvor vi sætter fokus på det som er vigtigt for dig

  1 t 30 min

  1.200 danske kroner

Udsat økonomisk situation?

Jeg tilbyder et nedslag i prisen på 30% på en-til-en terapi sessioner til folk i en udsat økonomisk situation, lidt generelt kan det siges at være arbejdsløse, studerende, og pensionister.

Skriv til mig

Psykoterapeut København K

Jeg har min psykoterapeutiske praksis i nogle rigtig dejlige lokaler i Heart House. 

 

Heart House ligger meget centralt i København lige ved Storkespringvandet (Amgertorv 14b).  

 

Det er super nemt at komme til med offentlig transport eller på cykle. Også kan man jo altid nyde byen når man nu alligevel er derinde :) 

Psykoterapi København Lokation:

start-i-psykoterapi

Hvorfor starte i psykoterapi?

Som udgangspunkt kan de fleste af os have gavn af terapi. Mange starter dog fordi de står midt i en livskrise. Andre starter med et ønske om personlig udvikling.

I sidste ende er det kun dig der rigtig ved hvad du ønsker, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du har energi og vilje til at arbejde med. Derfor er fokusset og beslutningen om at indgå i et terapeutisk forløb også din alene.

Måske er du ramt af stress? Er midt i en depression? Eller kæmper med en spiseforstyrrelse? Har handlemønstre, som du ikke længere er glad for? Eller noget du oplever forhindrer dig i at leve fuldt ud?

 

Alt sammen noget vi kan arbejde med i terapien.

Psykoterapi og livskriser

Langt de fleste der lever et liv med behov, ønsker og drømme vil møde livskriser. Ofte kan disse livkriser håndteres alene, eller sammen med vigtige relationer. Nogle gange kan en livskrise dog vokse sig stor, eller have en form som gør den svær at håndtere på egen hånd.   

​Det kan være man er ramt af stress, angst, en tristhed/depression, en svær sorg, et misbrug eller har problemer med vigtige relationer.

​Ofte vil fokusset i terapien være på at komme ud af krisen, få symptomerne fjernet og komme tilbage til det liv man have planlagt.

Psykoterapi og personlig udvikling  / selvudvikling

Vi kan have rigtig mange forskellige grunde til at ønske at arbejde med hvem vi er som person og hvordan vi er i verden. 

 

Her er nogle af de fokusområder jeg ofte møder: 

 

 • Personlig vækst - Et ønske om at leve et mindre begrænset og mere frit liv. Ofte med fokus på ting som selvbevidsthed, selvkontrol, empati og selvværd, at turdre stå frem som den man er, tale i forsamlinger, finde retning og mål i livet, opnår en højere grad af selvrefleksion, mentalt og følelsesmæssigt velvære eller et ønske om en mere autentisk måde at være i verden på og at kunne leve mindre styret af hvad andre tænker og synes.

 • Svære relationer - Afsættet er tit en specifik udfordrende eller problematisk relation til en eller flere vigtige personer i ens liv eller en oplevelse af at blive ved med at gentage nogle uhensigtsmæssige relationer eller mønstre. Måske er fokuset at blive en bedre leder, kæreste, ven eller forældre. Måske man har svært ved at sætte egne behov først når det er nødvendigt og sige nej, eller måske have svært ved at sætte grænser.

 • Uhensigtsmæssige mønstre - Vi har som mennesker en lang række mønstre som er med til at gør os til dem vi nu er. Vi kan være beviste omkring disse mønster, men de kan også være helt ubeviste. De fleste af vores mønstre er gode for os, men vi kan også have mønstre som er uhensigtsmæssige, eller måske direkte skadelige for os. Eksempler på sådanne uhensigtsmæssige mønstre kunne være: selvsabotage, negative tanke- og tankemønstre som overtænkning/tankemylder, pessimisme, perfektionisme, manglende tillid til os selv/andre, eller misbrug af alkohol, stoffer, mad, sex, eller arbejde. 

 • Selvværd og selvtillid - En oplevelse af at rigtig mange ting i livet bliver helt unødvendigt svære og tunge, fordi man kæmper med et lavt selvværd eller en ubegrundet manglende selvtillid. 

 • Livsovergange - Store ændringer i livet, der måske giver en identitetskrise eller skubber til vores livsbalance. I forbindelse med større livsovergange oplever mange at sætte spørgsmål til hvordan de lever deres liv, de værdier de har, og deres opfattelse af dem selv. Det kan være et skift som at flytte hjemmefra, starte på et studie, afslutte et studie, blive forældre, børnene rejser hjemmefra, miste et arbejde, få et nyt arbejde, miste evnen til noget man kunne før, blive ramt af en kronisk sygdom, blive ældre eller måske miste en betydningsfuld anden i ens liv.

"Enhver  begynder i terapi med et ønske om at dele sin følelser, og en frygt for netop at gøre det"

Jon Frederickson

Er psykoterapi noget for dig?

Hvad er psykoterapi

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi kan tage mange forskellige former afhængigt af den enkelte klients behov.

Målet med psykoterapi er at hjælpe klienten med at opnå en større forståelse af sig selv og deres problemer, udvikle bedre coping-strategier, og skabe positive forandringer i deres liv og relationer.

Nogle af de mest almindelige typer af psykoterapi omfatter kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og humanistisk terapi. Disse tilgange kan involvere en række forskellige teknikker, som f.eks. samtaleterapi, rollespil, kropsøvelser og andre former for interaktion og refleksion. 

Hos mig er fokusset på samtaleterapi

Psykoterapeut Købehavn Jesper Glad Psykoterapi Session

Psykoterapi hjælper

Først og fremmest er det vigtigt at påpege, at psykoterapi ikke er en mirakelkur, og resultaterne varierer fra person til person.

Samtidig er der også videnskabelig evidens for at psykoterapi virker og ofte virker bedre end medicin.

 

Der er flere faktorer der bidrager til at psykoterapien virker:

 • Relationen mellem klient og psykoterapeuten

 • Psykoterapeutens livserfaring og evne til at forstå og have empati for klientens problematik og livsituation  

 • Den specifikke psykoterapeutiske metode, og hvor godt psykoterapeuten er hjemme i den valgte metode

 • Klientens motivation, og parathed til at arbejde med sig selv

Psykoterapeut København Jesper Glad 2

Psykoterapi hos mig

Jeg har en 4 årig grunduddannelse som gestaltterapeut. Jeg har taget en overbygning i den neuroaffektive metode med fokus på psykoterapi for voksne, og jeg har suppleret med en uddannelse som psykoterapeutisk gruppeleder med udgangspunkt i narrativ terapi.

I den enkle psykoterapeutiske session tager vi udgangspunkt i det som fylder for dig nu og her. Vi arbejde ud fra din nærmeste udviklingszone, med et fokus på at skabe indsigt på samspillet mellem hvad der sanses, føles, tænkes, og hvordan det bidrager til problemstillingen samt hvordan ændringer kan skabes.  

En session vil være mellem ca. 1 time og 1½ time. Typisk med 2 til 4 ugers mellemrum. Længde af et forløb varierer rigtigt meget, men som oftest 3 gange eller mere.   

Hvordan arbejder jeg?

Mit arbejde som psykoterapeut er båret af en ydmyg respekt for det enkelte menneske og den situation de befinder sig i.

Psykoterapeut København - Udviklingszoner

Det er vigtigt for mig at jeg møder dig der hvor du nu er. At terapien er fleksibel og afstemt med dine svaghed og styrker. Vi tager udgangspunkt i hvem du er og hvordan du ønsker at være i verden. Der er fra mit perspektiv ikke noget som er for stort eller for småt, vi arbejder med hvad der er vigtigt for dig.

Hjeneforskeningen har igennem de sidste årtiger vist hvor overraskende plastiske den  meneskelighjerne faktisk er hele livet igennem. I praksis betyder det at vi unge som gamle alle kan udvikle os livet igennem. Nogle ting læres nemmest som ung, for andre ting er det en fordel at vi er blevet lidt ældre. For os alle uanset alder så gælder det at vi lære bedst i gode relationer andre mennesker.

Psykoterapeut københavn - hjerne er plastisk, så vi kan ændre os livet igennem

Jeg arbejder ofte med et udgangspunkt i hvad der er nu og her, og tager kun fortiden ind hvis du oplever den skaber udfordring for dig i dag. Det vil sige at vi ikke starter med noget større arkæologisk arbejde i din historie. Vi vil starte med at kigge på de udfordringer der opleves nu og her, ved at kigge på hvordan de udspiller sig i dag.

 

Arbejdet er ikke fokuseret på symptomerne, men en forståelse af de årsager der skaber symptomerne. 

 

Jeg har et stærkt fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum. Et rum uden fordomme, hvor der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at være menneske på, men med plads til at udforske smertefulde oplevelser, skam eller hæmmende tanke- og handlingsmønstre. Det er i et sådan rum at vi kan skabe forandring for livet. 

Psykoterapeut Købenahvn - Samtaleterapi

​​​Det er samtaleterapi med fokus på det hele menneske. Det vil sige at terapien foregår som en dialog mellem dig og mig.

 

At der er et fokus på det hele menneske betyder at vi i dialogen snakker om hvad der bliver tænkt, hvad der mærkes i kroppen og hvad der sanses.

​Så alt i alt vil du:

 • arbejde med at genkende, undersøge og ændre dine mønstre

 • møde dig selv i kontakt med et andet menneske med fokus på at blive bedre til at være den du er

 • får et kvalificeret modspil til dine tanker omkring din egen eksistens

 • får mulighed for at bearbejde og identificere følelser, handlinger, hændelser og tanker

 • modtage hjælp og inspiration, og vi ser sammen på hvad der virker i dit liv og hvad du ønsker dig mere af

 • blive mødt hvor du er med empati og indlevelse

Forløbet kan være kort eller længerevarende alt efter hvilken problemstilling vi arbejder med. 

Hvor ofte og i hvor lang tid?

Alt efter hvilken problemstilling vi arbejder med i psykoterapien, så kan et forløb være kort eller længerevarende. 

 

Hvis det er en akut problemstilling, eller en livskrise, hvor man virkelig vakler i livet, så er det ofte, at man starter op med at komme ugentligt. Efterhånden vil fokuset skifte fra at handle om at komme igennem de næste par dage, til mere at fokuserer på at indarbejde de forandringer, man ønsker at have i sit liv, med sessioner med to til fire ugers mellemrum. Minimum to uger for at der er noget tid til at bearbejde sessionen, og ikke mere end en måned fordi det ellers ikke rigtigt bliver et forløb, men mere nogle enkeltstående sessioner.   

Typisk vil det tage et par sessioner at få klarlagt, hvad der ligger bagved. Hvad det er som gør ondt i livet. Og så derefter finde ud af hvordan jeg egentlig gerne vil være i livet, og klarlægge hvad man gerne vil sætte i stedet for det som skaber problemerne. Derefter vil der typisk være et længere stykke arbejde i at flytte sig fra ens gamle måde at være i verden på, den måde som skaber ens problemer, og til et nyt sted som er mere i overensstemmelse med hvem man er.

 

Andre af mine klienter ser ikke terapien som et forløb, men mere som en kontinuerlig mulighed for refleksion, indsigt, egenudvikling og simpelthen en hjælp til at komme tættere på at leve det liv, de gerne vil.    

Psykoterapi og forandring for livet

Som psykoterapeut har jeg haft det privilegium at møde hundredvis af meget forskellige mennesker i min praksis. De har i terapien haft tillid og tryghed nok til mig, at de har valgt at dele deres livshistorie. Også de dele af deres historie som har været fyldt med skam, hvor de har oplevet ikke at slå til, hvor de ikke har kunne forstå deres egne handlinger eller ikke har kunne leve op til deres egne værdier omkring hvordan man bør være i verden. Mine klienter har delt deres inderste væsen, og har fortalt om sider af dem selv som de måske ikke har fortalt til nogen anden person.

 

De mennesker som starter hos mig i psykoterapi er helt almindelige mennesker, der lever et helt almindeligt liv med familie, venner, uddannelse, arbejde, ferie, osv. De klarer sig, og mange af dem klarer sig endda rigtig godt. De lever i et fredeligt og sikkert samfund uden nogle alvorlige trusler. Alligevel lever mange af dem et liv som var de omgivet af farer, og forsøger blot at overleve livet, ikke at leve det. De lever et liv med en nærmest permanent usikkerhed, og selvbeskyttelse, hvor de hele tiden holder øje. Da det er deres måde at være i verden på, og måske har været det fra de var helt små, så er det umiddelbart usynlig for dem. Det er bare sådan tilværelsen er, og de ser ikke at det faktisk kunne være anderledes. De kan bare mærke de kæmper med livet. 

 

Mange af os ser ikke, hvorfor og hvordan vi kæmper med vores tilværelse, men oplever hvordan vores måde at være i verden på påvirker os, og vi mærker alle symptomer. Vi ser og mærker, at vi kæmper med stress, angst og depression. Vi har problemer med vores vigtige relationer, utilfredshed i vores parforhold, og føler os aldrig helt som en del af gruppen. Oplever aldrig helt at blive valgt til, men er altid den som må kæmpe for at bevare relationen. Når andre så vil os, så er de ikke helt rigtige. Vi lader ikke andre komme tæt på os, og føler os ensomme. Vi har svært ved at sætte grænser, men kan ikke selv mærke hvor vores grænser er, oplever ikke at vi bliver respekteret, hørt og set af andre. Vi misbruger mad, alkohol, arbejde, sex, motion, osv. Vi har det dårligt på arbejdet, og trives ikke i familien. Vi dulmer smerten, med et momentant skud af lykke fra forbrug, eller indtagelse af sukker, fedt eller alkohol. Vi lukker vores følelser inde, men irritationen og vreden siver alligevel ud.   

 

For os voksne er det primært vores egne værdier, egne valg og egen ageren, der skaber vores egne lidelser. Det håbefulde ved at vi skaber vores egen lidelse er at det giver os et valg, og giver os muligheden for ændre vores måde at være i verden på.

 

Når vi så ændrer vores liv, så er det for at fjerne den direkte smerte vi mærker. Ofte bliver det dog kun kortvarigt, da noget andet træder i stedet for, som rammer os på en ny måde. Vi går sjældent bag om smerten og begynder at arbejde med det, som faktisk skaber vores lidelse. Når det så faktisk lykkedes os at gå bag om smerten og rykke ved det som forårsager den, så er det at vi skaber nogle vedvarende forandringer for livet. 

 

Smerten ved ikke at leve et liv i overensstemmelse med hvem vi er, er det som fører os i terapi. Og når vi så opsøger en psykoterapeut, så er det fordi vi godt ved at sådan behøver det ikke at være. Man starter i psykoterapi for at komme af med smerten, og så ellers fortsætte sit liv. En kompetent og venlig psykoterapeut vil hjælpe en. Ikke blot med at overkomme smerten, men hjælpe en til at se hvordan den måde man lever sit liv på er med til at skabe problemerne. Og hvis man er parat som klient, støtte en i at skabe en ny måde at være i verden på.   

 

Mit fokus som psykoterapeut er på at skabe vedvarende forandring, forandring for livet. For at kunne skabe forandring for livet, så arbejder vi med det som ligger bag symptomerne. Først med et fokus på at gøre smerten overkommelig, så du oplever at kunne være i verden og fungere. Derefter mere og mere med et fokus på hvordan du faktisk vil leve dit liv. 

Image by Mitchel Lensink

"Vi kan intet ændre ved vores fortid, vi kan ikke gøre de skader vi blev tilføjet i barndommen, ugjorte. Men vi kan ændre os selv, og vi kan genvinde vor tabt integritet. Det kan vi gøre i og med vi beslutter at se nærmere på den viden, om det der skete, som er lagret i vores krop, og bringe det op i vor bevidsthed.

 

Vist er denne vej ubekvem, men den er den eneste, der gør det muligt for os  endelig at forlade barndommens usynlige og dog så grusomme fængsel og forvandle os selv fra et ubevist offer for fortiden, til et ansvarsbevidst menneske, der kender sin historie og lever med den.

De fleste gør nøjagtig det modsatte. De vil ikke vide af deres historie og ved derfor heller ikke, at de dybest set stadig bliver bestemt af den, fordi de lever i deres uforløste, fortrængte barndomssituation, De ved ikke, at de frygter og undgår farer, som engang var reelle farer, men som for længst er holdt op med at være det."

- Alice Miller, fra Forkert af Inge Schutzack Holm

bottom of page