Psykoterapi ved Jesper Glad
kronisk stress og udbrændthed

Kronisk stress og udbrændthed

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Hvad kan man selv gøre når ens arbejde går ud over helbredet, og man oplever at kæmpe med kronisk stress og udbrændthed?

Kronisk stress og udbrændthed går hånd i hånd. Udbrændthed er en oplevelse, der opstår for nogen i forbindelse med arbejdsrelateret kronisk stress, og bliver ofte beskrevet som en oplevelse af manglende energi og følelsesmæssig tomhed.

Udbrændthed kan minde om depression, og kan også nogle gange lede til depression, men udbrændthed og depression er forskellige ting, og skal også behandles forskelligt [1].

Hvis stress fylder for meget

Kæmper du med stress, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Mere om stress
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Hvad er kronisk stress og udbrændthed?

kronisk stress og udbrændthed - stressor

Stress er en helt naturlig del af et normalt liv.

Når vi er i en situation som vores hjerne opfatter som truende, så vil den sympatiske del af vores autonome nervesystem bliver opreguleret, og samtidig frigives stress hormoner i blodet.

kronisk stress og udbrændthed - stress påvirkning

Aktivering af det sympatiske nervesystem og stress hormoner gør at vi opleve at:

 • Blodtrykket stiger
 • Vores hjerte banker hurtigere
 • Vi får tunnelsyn
 • Der frigives mere glukose i blodet
 • Vi spænder i musklerne
 • Vores hvide blodlegemer aktivers

Hvis det blot er en akut stress situation hvor det som opleves som truende hurtigt forsvinder igen, så nedreguleres vores sympatiske nervesystem og stresshormonerne forsvinder hurtigt ud af blodet.

Kronisk stress

Befinder vi os i konstant stress tilstand, hvor vi i længere tid forbliver i den stressende situation, så er det at stressen går fra at være naturlig til at være sygdomsfremkaldende. Når stressen bliver vedvarende, snakker vi om kronisk stress eller langvarig stress.

Ved kronisk stress vil vores autonome nervesystem forblive aktiveret og blive ved med at have stresshormoner i blodet, og vi vil efterhånden begynde at opleve de typiske stress symptomer.

Udbrændthed

Udbrændthed opstår i forbindelse med arbejdsrelateret kronisk stress [2]. For nogle er det sådan at efterhånden som den kronisk stress fylder mere, så oplever de en stigende udbrændthed.
kronisk stress og udbrændthed - udbrændthed rammer

Udbrændtheden rammer både:

 • fysisk
 • kognitivt
 • emotionelt
kronisk stress og udbrændthed - hvordan opleves udbrændthed

Udbrændtheden beskrives som en oplevelse af:

 • energiløshed
 • apati
 • manglende mening
 • kynisme
 • følelsesmæssig tomhed

Den opstår ofte i forbindelse med at man på arbejdet oplever ikke at slå til, og kontinuerligt ikke at kunne levere i forhold til hvad man forventer eller ønsker.

På samme måde som stress og udbrændthed er tæt knyttet, så kan man nemt komme til at forveksle udbrændthed og depression.

kronisk stress og udbrændthed - stress udbrændthed og depression

Udbrændthed og depression minder om hinanden på den måde, at man oplever at mangle energi og motivation. Udbrændthed er dog ofte næsten udelukket relateret til arbejde, mens depression rammer bredere i livet. Samtidig er depression også ofte relateret til håbløshed, værdiløshed, og selvhad. 

kronisk stress og udbrændthed - hvorfor bliver man ramt af udbrændthed

Kronisk stress og udbrændthed er som tidligere nævnt tæt knyttet. Kæmper man med kronisk stress så er risikoen for at blive ramt af udbrændthed større hvis man i forbindelse med sit arbejde oplever:

 • Manglene kontrol
 • Manglende mulighed for at grænsesætning
 • Manglende klarhed over ens opgaver og forventninger
 • Konflikter med andre
 • For mange og for store eller for få og for små opgaver
 • Udfordringer med at opretholde en fornuftig balance mellem arbejdslivet og privatliv
 • Manglende støtte fra kollegaer og manager

Udbrændthed faser

Der er en række forskellige opdelinger af faser man gennemgår i forbindelse med udbrændthed.

Her har jeg valgt en 5 fase model med fokus på forløbet fra akut stress, kronisk stress og til udbrændthed.
kronisk stress og udbrændthed - stress udbrændthed phaser
 1. Startfase - Udbrændthed starter for langt de fleste med en første fase, hvor man f.eks. starter i et nyt job, og egentlig blot er glad, spændt og motiveret.
 2. Begyndende stressfase - Det er ikke sådan man går fra at have det fint den ene dag, og den næste er man stresset. Det vil ofte være et længere forløb, hvor stressen efterhånden bygger sig op. Stressen går fra akut stress situationer til lige så stille at bygge sig op som kronisk stress.
 3. Langvarig stressfase - Hvis man ikke ændrer sin livssituation, så vil stressen efterhånden gå fra at være momentant til at være mere permanent. Langvarig stress kan i sig selv være meget problematisk og direkte sundhedsskadeligt, med symptomer som kan være rigtig svære at komme af med igen.
 4. Udbrændthedsfase - For nogle kommer oplevelsen af udbrændthed snigende, mens andre oplever det som et knæk i livet, hvor de den ene dag nok kæmper med noget stress, for den næste dag at opleve sig fuldstændig udbrændt. Er man først ramt af udbrændthed, så er det vigtig at tage det alvorligt og begynde at kigge hvordan man kan leve et liv mere i overensstemmelse med ens egne mentale ressourcer.
 5. Vedvarende udbrændthedfase - Hvis udbrændtheden forbliver ubehandlet, så vil den efterhånden blive en del af ens hverdag. Over tid vil ubehandlet udbrændthed potentielt medføre andre mentale udfordringer, så som depression og angst, og samtidig også have en direkte indvirkning på ens fysik.

Hvorfor bliver man ramt af udbrændthed?

kronisk stress og udbrændthed - hvorfor bliver man ramt af udbrændthed

Kronisk stress og udbrændthed er som tidligere nævnt tæt knyttet. Kæmper man med kronisk stress så er risikoen for at blive ramt af udbrændthed større hvis man i forbindelse med sit arbejde oplever:

 • Manglene kontrol
 • Manglende mulighed for at grænsesætning
 • Manglende klarhed over ens opgaver og forventninger
 • Konflikter med andre
 • For mange og for store eller for få og for små opgaver
 • Udfordringer med at opretholde en fornuftig balance mellem arbejdslivet og privatliv
 • Manglende støtte fra kollegaer og manager

Udbrændthed test

Der findes en række simple udbrændtheds tests som kan give en indikation om man kæmper med udbrændthed og i hvilken grad man er ramt.

Det er dog vigtig at være opmærksom på udbrændthed som sådan ikke er nogen diagnose i Danmark. Der er dog ingen tvivl om at oplevelsen af udbrændthed rammer mange og bredt på tværs af erhverv.

Hvad kan jeg gøre, når jeg oplever udbrændthed?

Da kronisk stress og udbrændthed følges ad, så er det vigtig ikke blot at forsøge at gøre noget ved sin udbrændthed, men også at få formindsket stressen.

Det er sjældent nemt at gøre noget ved sin udbrændthed og slet ikke alene, da problemet ofte relaterer til ting på dit arbejde som du ikke nødvendigvis har direkte kontrol over. Samtidig kan det at komme gennem udbrændtheden også være et opgør, med tidligere kerneværdier til fordel for kunne leve et mere glædesfyldt liv.
kronisk stress og udbrændthed - 6 skridt ud af udbrædndthed

Her er 6 skridt du kan bruge, som inspiration til at komme dig over udbrændtheden:

 1. Anerkend at du faktisk er ramt af udbrændthed, og hvis det er muligt så få sat ord på hvad du tænker udbrændtheden skyldes.
 2. Få lagt afstand til de ting som stresser dig og de ting som du oplever forårsager din udbrændthed.
 3. Søger for at fokusere på dit eget helbred og det du kan lide. Det vil sige god og sund mad, moderat motion, og sørg for at være social.
 4. Overvej dine mål og dine værdier. Er det det rigtige for dig der hvor du er i livet, eller skaber de nogle dilemmaer i dit liv? Får du prioriteret det som er vigtigt for dig?
 5. Hvilke alternative veje har du i dit liv som kan være mere i overensstemmelse med dine mål og værdier, og som ikke udsætter dig for helt så mange stressfaktorer?
 6. Hold en pause, der er så lang som du har brug for, for at kunne finde ro. Det kan være du blot har brug for en fridag fra familie og arbejde, det kan være du har brug for nedsat tid, det kan være at en sygemelding er det rigtige.

Står man midt i en oplevelse af at være udbrændt, er disse ellers ret simple skidt ikke nødvendigvis spor nemme at følge. Det er derfor vigtigt at man har sine vigtige relationer med på rejsen, og potentielt opsøger professionel hjælp. 

FAQ

Er udbrændthed det samme som stress?

Udbrændthed og stress er ikke det samme, men følges meget tæt. Udbrændthed er en oplevelse, der opstår for nogle i forbindelse med arbejdsrelateret kronisk stress. En oplevelse af manglende energi og følelsesmæssig tomhed.

Hvad gør langvarig stress ved kroppen?

Langvarig stress kan påvirke kroppen på en lang række forskellige måder, såsom forhøjet blodtryk, muskelspændinger, ondt i hovedet, kvalme, svimmelhed, koncentrationsbesvær og svært ved huske.

Hvilken symptomer man specifikt oplever som følge af langvarig stress er meget personafhængig og kan derfor også varierer meget.

Hvordan viser udbrændthed sig?

Udbrændthed viser sig som en oplevelse af energiforladthed, følelsesmæssig tomhed, manglende mening, og kynisme. Udbrændthed opstår i forbindelse med arbejdsrelateret kronisk stress.

Referencer


[1] Job burnout: How to spot it and take action; Mayo Clinic;

[2] Burnout: A Review of Theory and Measurement; Sergio Edú-Valsania, Ana Laguía, og Juan A. Moriano; NCBI; 

Lidt om mig ...

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

Et af mine fokus områder er stress og udbrændthed.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad