Psykoterapi ved Jesper Glad
Hvordan følse angst

Hvordan føles angst

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Hvordan føles angst? Svaret er måske ikke helt så enkelt som du forventer. Hvordan føles angst rent faktisk eller er det overhovedet angst jeg oplever? Det er to spørgsmål, jeg ofte møder som psykoterapeut. Det er bestemt ikke dumme spørgsmål, for angst kommer i rigtig mange forskellige typer, former, situationer, og med forskelligt intensitet.

Der er et stort overlap mellem stress oplevelsen og angst oplevelsen. Samtidig kender alle til at opleve uro og frygt, og det er helt normalt [1]. Så hvornår bliver uro og frygt til angst?

Hvis angst fylder for meget

Kæmper du med angst, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Gratis intro samtal
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Hvad er angst

Frygt og angst er en af vores helt grundlæggende følelser, og er dybt integreret i vores biologi. Vi er formet af evolutionen til at overleve, og med overlevelsen som formål er vi blevet udstyret med en nervøs hjerne. En hjerne, der er alt for nervøs til et moderne samfund, hvor de livstruende situationer er af en helt anden karakter end den evolutionen skabte os til at håndtere.

Så evolutionen har formet vores biologi ikke til at blive lykkelige væsner, men til overlevelse. Der har frygt og angst før i tiden været meget effektive følelser.

Typer af angst

hvordan føles angst - angst typer

Der er en række forskellige typer af angst. Nogle af de mest normal forkommende angst typer er:

 • Social angst - Man oplever angst i sociale sammenhæng. Social angst bliver alt for ofte fejlfortolket som at folk ikke kan lide at være sociale, hvilket meget ofte ikke passer. Det er ofte mennesker for hvem det sociale betyder rigtig meget som bliver ramt.
 • Generaliseret angst - En mere generel og vedvarende bekymring omkring ting som økonomi, sygdom, krig, familie, osv. Det er ofte helt ubegrundede bekymringer, som på trods af at de er ubegrundet, fuldstændigt kan overtage ens tanker.
 • Enkelfobi - Fobi for en enkelt specifik ting, så som at flyve, eller edderkopper.
 • Agorafobi - Angst for åbne pladser, og forsamlinger af mennesker. Det kan for eksempel være at gå ned af en tætpakket gågade, hvor man hele tiden må navigere og finde en rute mellem de andre mennesker.
 • Panikangst - En overvældende angstfornemmelse, der opstår nu og her. Angstfornemmelsen kan være så voldsom at den ramte kan frygte at skulle dø, og kan blive rigtig forskrækket. Det er her vigtig at være opmærksom på at på trods af angst er voldsomt ubehageligt, så er angsten ufarlig. Der hvor angst rammer en, er ikke ved at være farlig, men fordi der meget ofte opstår undgåelsesadfærd som ender op med at begrænse ens liv.

Alt afhængigt af hvilken type af angst man er ramt af, kan angsten føles forskelligt.

Hvordan føles angst?
Det svar du nok forventer

Oplevelsen af angst varierer fra person til person, mellem de forskellige typer af angst og fra situation til situation.

Angst oplevelsen varierer fra person til person med hensyn til:

 1. Intensitet
 2. Kropslige sansninger
 3. Følelser
 4. Tanker
 5. Adfærd
 6. Alle disse 5 faktorer kan have en række forskellige måder at gøre sig gældende på.

De specifikke sansninger, følelser, tanker og adfærd jeg nævner her er ikke udfyldende, men nogle typiske eksempler.

Typer af angst

Hvordan føles angst - angst intensitet

Angst intensiteten kommer i alle grader. Hvor vi alle på mere eller mindre daglig basis møder de helt milde udtryk for angst i form af uro og nervøsitet.

Det er når angst intensiteten bliver mere voldsom, i form af enlig frygt og angst, eller måske endda panikangst, at oplevelsen virkelig er problematisk og hæmmende i vores tilværelse.

Hvordan føles angst - angst symptomer

Angstens kropslige sansninger

 • Hjerte slår kraftigere
 • Man sveder mere
 • Uro eller ondt i maven
 • Man spænder op i musklerne
 • Vejrtrækningen ændre sig, og bliver hurtigere og måske besværet
 • Nogle vil opleve svimmelhed og kvalme
 • Måske kan man mærke trykken eller endda smerte for brystet

Følelser i forbindelse med angst

 • Nogle vil opleve en følelse af tristhed eller måske endda depression
 • Man har måske et øget behov for ydre bekræftelse
 • Man kan have en frygt for at miste kontrollen over sig selv
 • Man er mere vred, som kan komme ud som irritation
 • Man er rastløs og anspændt

Tanker i forbindelse med angst

 • Mange fortæller om overdreven og vedvarende bekymring
 • Oplevelse af overtænkning enten som rumineren eller tankemylder
 • Det kan blive svært at fokusere og koncentrere sig
 • Man kan have en voldsom indre kritiker
 • Verden forekommer mere farlig og usikker
 • Ting omkring en og andres adfærd tolkes hurtigt som en trussel

Adfærd i forbindelse med angst

 • Meget typisk vil der i forbindelse med angst være undgåelsesadfærd eller sikkerhedsadfærd
 • Man kan være anspændt, og have en kort lunte og blive opfarende
 • Ofte vil det gå ud over ens søvn
 • Man kan begynde at få OCD lignende adfærd i form af gentagene rutiner der kan gå over i ritualer

Hvordan føles angst? Det svar du nok ikke forventer

Angst ser ikke altid ud som angst. Der er en del som vil opleve angst som en nedlukning. Ved en sådan nedlukning, så kan man opleve en uvirkelighedsfølelse. Det bliver sværere, måske helt umuligt, at forme sansninger fra kroppen. Man oplever en følelsesløshed, og kan have svært ved at tænke klart og forme tanker.

Udefra ligner det ikke det man forestiller sig at angst skal se ud som. Personen kan virke noget tillukket, måske noget vred, eller arrogant. Det kan være svært at komme i kontakt med personen, og mange kan blive frustrerede og sidde med en oplevelse af at den anden er irriteret, men ikke vil sige noget om hvorfor [2].

Angst test

Er du i tvivl omkring det faktisk er angst du eller en anden nær relation kæmper med, så er der en række af forskellige angst test man kan tage. Jeg vil altid anbefale at du opsøger en professionel, men det er også en række mulige on-line angst test.

FAQ

Hvordan reagere kroppen på angst?

Vores krop reagerer på angstfyldte situationer, ved at gøre os parat til kamp og flugt. For at kunne være parat til kamp og flugt, så sørger vores autonome nervesystem for at vores hjerterytme og blodtryk stiger. Samtidig bliver der udløst stresshormoner, som aktiverer vores muskler, ændrer vores sansninger, og hvordan vi tænker. Ved svær angst bliver alle disse kropslige sansninger meget voldsomme og ubehagelige.

Kan angst mærkes fysisk?

Ja, angst kan meget ofte mærkes fysisk. Det vil typisk være i form af øget hjertebanken, svimmelhed, kvalme, træthed, uro eller ond i maven, man sveder mere, og kan måske mærke trykken for brystet. Disse er blot nogle få eksempler på, hvordan angst for nogle vil mærkes fysisk. Specifikt hvordan angst mærkes fysisk, er meget afhængigt af den enkelte person.

Kan angst forsvinde af sig selv?

Ja, angst kan godt forsvinde af sig selv. Det er dog ikke så ofte at den blot forsvinder, så det vil være en rigtig god ide hvis man aktivt arbejder med angst. Man kan gøre tiltagene selv, eller sammen med nogen som står en nær og vil støtte en, men det kan ofte være en rigtig god ide at opsøge professionel hjælp.

Hvad er forskellen på stress og angst?

Stress og angst ligner hinanden på rigtig mange måder. Der er et stort overlap i de symptomer som folk oplever ved henholdsvis stress og angst, og det kan være personlige præferencer om oplevelsen tolkes som stress eller angst. Der hvor forskellen er, er når stress bliver til langvarig stress eller angsten bliver voldsom. Så man kan sige at stressen er noget der er der over tid, mens angsten er mere akut.

Referencer

[1] The biology of fear- and anxiety-related behaviors; Thierry Steimer; NCBI; 

[2] Dissociation in psychiatric disorders: A meta-analysis of studies using the dissociative experiences scale; Lisa Lyssenko, Christian Schmahl; The American Journal of Psychiatry; 

Skrevet af

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

Et af mine fokus områder er angst.

mail: jg@glads.dk

jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad