Psykoterapi ved Jesper Glad
Psykoterapi ved Jesper Glad tilknytning

Tilknytning

Hvad er tilknytning, og hvilken betydning har tilknytning for mig?

Hvorfor er det, at det er lige præcis mig, der har et lavt selvværd, bliver ramt af stress, kæmper med en konstant indre uro? Hvordan kan det være at jeg har svært ved at sætte grænser, stå frem i forsamlinger, bruge så meget energi på at være sammen med andre, og hvorfor forelsker jeg mig altid i de forkerte?

Når en utryg tilknytning fylder for meget

En utryg tilknytning kan ændres og komme til at fylde mindre. Hvis du tænker det er relevant for dig så lad os tage en intro samtale.
Gratis Intro Samtale
Find os på Amagertorv 14b 4. etage, København K eller kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Om Tilknytning

Som psykoterapeut møder jeg generelt helt almindelige mennesker. Det er mennesker der klarer sig, tager uddannelser, går på arbejde, har venner og er glade for deres familier. Alligevel bliver jeg meget ofte i terapien mødt med ovenstående spørgsmål.

Det er vores genpulje kombineret med vores historie, som gør at vi er dem vi er i dag. Det er her vi finder svarene på hvorfor vi reagerer som vi gør, hvorfor noget er svært og hvorfor noget er nemt for os i dag.

Fundamentet for hvem vi er som personer bliver lagt helt tidligt i vores liv, og er beskrevet i en af de helt store psykologiske teorier, nemlig tilknytningsteorien.
Psykoterapi ved Jesper Glad - Tilknytnings betydning

John Bowlbys tilknytningsteori

John Bowlbys tilknytningsteori er ikke blot en af de mest veldokumenterede psykologiske teorier vi har. Tilknytningsteorien beskriver også noget af det mest fundamentale og betydningsfulde omkring hvordan vi opfatter og lever vores liv, samt hvordan vi opfatter os selv og andre.

Vores tilknytning spiller en altafgørende rolle for vores selvværd, og i hvilken grad vi bliver tilfredse eller ulykkelige. Samtidig er betydningen af vores tilknytningsstruktur så godt som usynlig for os. Vores tilknytning er med os i vores forventninger til hver eneste sociale interaktion vi har, og farver uundgåeligt og ubemærket, hvordan vi oplever andre mennesker. Oplever vi inderst inde et møde med en anden person som trygt, og som udgangspunkt positivt og værdifuldt, eller som urovækkende og potentielt en kamp.

Selvom vores tilknytningsstruktur holder sig usynlige i det specifikke møde med en anden person, så sætter den sine tydelige spor i hvordan vi lever vores liv, ser os selv og hvordan vi er sammen med andre. Om vi bliver stressede, ramt af angst, oplever perioder med tristhed og depression. Om vi kæmper med et dårligt selvværd, finder altid den forkerte kæreste, bliver altid forladt, oplever aldrig at andre vil os, eller vi rigtig er en del af gruppen.

Tilknytningssystemet er en del af vores DNA

Vores tilknytning opstår i relationen med vores forældre i vores helt tidlige barneår. Tilknytningssystemet, som driver os til at opbygge denne tilknytning, er en del af vores DNA.

At søge tilknytning er en del af vores genetik som mennesker. Vores overlevelse i fortiden på savannen afhang i høj grad af at være en del af flokken. Hvis det at være en del flokken var vigtig som voksne, så var det spørgsmål om liv og død, mens vi var små. Blev vi først efterladt på savannen som spæd, havde vi ikke nogen chance for at overleve. På den måde havde de børn, som evnede at opbygge et tæt og stærkt forhold til en voksne, som ville drage omsorg for dem, også de bedste muligheder for overlevelse. Derfor har evolutionen igennem tusindvis af år efterhånden fremelsket et meget stærkt biologisk behov for at have knyttet et stærkt følelsesmæssigt bånd til en voksen. Faktisk er behovet så stærkt, at et lille barn vil vælge tryghed hos en voksen højere end mad.

Det menneskelige spædbarn er afhængig af sine forældre i længere tid end nogen anden dyreunge. De første mange år har vi ikke en chance for at klare os selv, blot i ganske kort tid. Tilknytningssystemet er på den måde evolutions svar på hvordan vi som spædbørn kan overleve, og klare os i et farligt miljø.
Tilknytning og tilknytningsmønstre

Den første relation til en omsorgsperson bliver fundamentet for hvordan vi oplever alle relationer senere i livet

Udover tryghed så bliver omsorgspersonen for barnet også en kilde til emotionel nærhed, og det første sted hvor barnet lærer om sig selv og om samspillet mellem mennesker.

Det er vigtigt for spædbarnet, at interaktionen med moderfiguren bliver så tæt og vellykket som muligt, så allerede kort tid efter fødslen begynder barnet at spejle moderens ansigtsudtryk, og begynder at smile. 

Fordi den gode interaktion er så vigtig for barnet, så bliver det ved med at justere sin egen væremåde og sin måde at opfatte omsorgspersonen på, for hele tiden at opnå stærk tilknytning.  

Uden et endeligt sprog kan et lille barn ikke give udtryk for sine behov og følelser på mange andre måder end gennem kropssprog og følelsesudbrud. Hvis barnet oplever at blive mødt i glæde, gråd, vrede, osv, så vil barnet sidenhen i livet betragte disse følelser som helt acceptable. Oplever barnet derimod at voksne har det svært med følelser, og f.eks. forlader barnet når det er vredt, så vil det lille barn efterhånden begynde at gemme sin vrede for at beskytte tilknytningen. 

Men da følelser er en del af vores biologi som mennesker, så kan vi ikke stoppe vores følelser på samme måde som at vi ikke kan stoppe med at trække vejret. Vi kan undgå at mærke vores følelser, men de er der stadig. Så den indespærrede vrede kommer så ud som udbrud af raseri, irritation, eller en passiv aggressiv opførsel. 

Mønsteret med at undertrykke “ulovlige” følelser vil have en stærk tendens til at fortsætte gennem livet, hvis der ikke sættes målrettet ind for at ændre på det.

FAQ

Hvad er tilknytning?

Tilknytning er hvordan vi knytter os til andre mennesker. Vores tilknytning bliver grundlagt mens vi er helt små i vores relation til en vigtig omsorgsperson, som oftest vores mor. Denne første tilknytning mellem barn og mor bliver basen for hvordan vi senere i livet bygger relationer til andre vigtige mennesker i vores liv, f.eks. vores kæreste og børn.

Hvilken betydning har tilknytning?

Vores tilknytning har en stor betydning for hvordan vi lever vores liv, om vi kommer til at kæmpe med stress, angst, depression, misbrug, osv. Mere specifikt så former vores tilknytning vores relation til andre mennesker, og bliver derfor afgørende for hvordan vi oplever det at være sammen med andre mennesker.

Hvordan skaber man en god tilknytning?

En god tilknytning opstår, når den primære omsorgsperson evner at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø for det lille barn. Et miljø hvor der er plads til alle typer af følelser både positive og negative. Et miljø hvor barnet oprigtigt oplever at blive spejlet, beroliget, og at være værdifuld.

Hvordan opstår tilknytningsforstyrrelser?

Tilknytningsforstyrrelser opstår, når relationen mellem barn og omsorgspersoner, ikke er tryg og/eller barnet bliver nødt til at skjule følelser for ikke at blive forladt, eller udskammet af omsorgspersonen.

Hvad er tilknytningsproblemer?

Tilknytningsproblemer viser sig som voksne oftest som problem med skam, lavt selvværd og udfordringer med vigtige relationer. Som følge af en utryg tilknytning som barn, oplever vi som voksne:
- skam over helt naturlige følelser
- lavt selvværd fordi vi som små måtte tilpasse os vores omsorgsperson for ikke at ødelægge relationen
- relationsproblemer fordi vi gentager mønstrene fra vores barndom overfor dem der nu betyder noget for os som voksne

Hvad betyder tilknytningsmønster?

Et tilknytningsmønster er en kategorisering af, hvordan vi som mennesker knytter os til andre mennesker, og i særdeleshed til de mennesker som står os nær. Vores tilknytningsmønster har stor betydning for, hvordan vi oplever verden omkring os, og hvordan vi agerer.

Skrevet af

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år. Tilknytningsteorien og tilknytnings arbejde er en del af min teoretiske baggrund, og en del af mit terapeutiske arbejde.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad