Psykoterapi ved Jesper Glad
psykoterapeut løn

Psykoterapeut Løn

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Hvad er en forventet psykoterapeut løn i 2023? Ifølge lønstatistikkerne ligger en psykoterapeut løn på ca. 36.000 kr. per måned for en psykoterapeut ansat i det offentlige eller i det private.

Lønstatistikken er overraskende overensstemmende for psykoterapeuter ansat i det offentlige og i det private, med en gennemsnitlig psykoterapeut løn på lige omkring 36.000 kr. om måneden.

Ansættelsested Ca. gennemsnitlig løn
Egen praksis** 20.000 kr til 80.000 kr
Privat ansat* 36.000 kr
Offentlig ansat* 36.000 kr
* Kilder: Studentum.dk, Indkomsten.dk, og Jobindex.dk
** Der er meget lidt information omkring hvad man kan forvente at tjene som privat praktiserende psykoterapeut. Hvilket nok skyldes at der er rigtig mange afhængigheder til individuelle parametre såsom, hvor mange sessioner man har, hvilke priser man tager, osv. Rigtig mange supplerer den private praksis med et deltidsjob.

På udkig efter psykoterapeut?

Hvis du er på udkig efter en psykoterapeut i Københavns området, så er du velkommen til at kontakte mig for gratis introduktions samtale.
Gratis intro samtale
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Store variation i den specifikke psykoterapeut løn

På trods af at lønstatistikkerne er så overensstemmende, så er der en høj variation i de faktiske data, der ligger til grundlag for tallene for psykoterapeut løn.

Herunder er lønfordeling for en psykoterapeut løn, baseret på data fra CVer i jobindex.dk database.
psykoterapeut løn - fordeling af løn

* Kilde: Løn baseret på CV er fra jobindex.dk

 

Den procentvise fordeling:

psykoterapeut løn i procent

* Kilde: Løn baseret på CV er fra jobindex.dk

Hvor er psykoterapeuter ansatte?

I følge Dansk Psykoterapeutforening[1] så er fordeler deres medlemmer sig over følgende typer af ansættelsesforhold:
psykoterapeut løn - ansættelse
Ansættelsessted %
Ikke angivet 7 %
Ledig 1%
Privatansat 9%
Selvstændig 49%
Både selvstændig og ansat 19%
Offentligt ansatte 15%

Om tallene fra Dansk Psykoterapeutiskforening

Jeg forestiller mig at tallene fra Dansk Psykoterapeutiskforening giver et ganske godt og retvisende billede af fordelingen på de forskellige typer af ansættelsesforhold for psykoterapeuter.

Det er selvfølgelig ikke alle uddannede psykoterapeuter som også er medlemmer af foreningen, og man kunne forestille sig at selvstændige psykoterapeuter faktisk oplever at de får mere ud af deres kontingent i forhold til psykoterapeuter ansat i det offentlige eller i det private. Derfor kunne man også forestille sig at der vil være forholdsvis flere selvstændige psykoterapeuter i foreningen.

Psykoterapeut Løn, 2023: 
Offentligt og privat ansatte

Der er en række generelle lønstatistik databaser, der angiver psykoterapeut løn for psykoterapeuter ansat i det private eller i det offentlige. Det er dog ikke så nemt gennemskueligt hvor gode deres tal er, da kilde-angivelserne og dermed datagrundlaget er noget uigennemsigtigt. Noget der dog taler for at tallene er rimelig korrekte er at de alle ligger meget tæt på hinanden, med en variation fra 35.500 kr og op til 36.572 kr.
psykoterapeut løn - løndatabaser
Title Løn Kilde
Jobindex.dk 36.572 kr Lønoplysninger fra CV'er
Indkomsten.dk 35.500 kr Ikke angivet
Studentum.dk 36.240 kr Uddannelsesguiden(ug.dk) & DKS

Løntillæg som psykoterapeut

Det giver rigtig god mening at videreuddanne sig som psykoterapeut i en lang række fag, og i mange af disse fag udløser det også mulighed for et løntillæg. Det er dog ofte noget man skal forhandle sig til individuelt. Så både hvor ofte sådanne løntillæg bliver givet og størrelse er der meget lidt offentligt tilgængelig information omkring.

Psykoterapeut Løn, 2023: 
I egen praksis

Der er ikke meget information tilgængeligt omkring hvad psykoterapeuter faktisk tjener i deres egen praksis. Jeg forestiller mig at det er fordi den faktiske indtjening afhænger af rigtig mange forskellige parametre.

I sidste ende er det selvfølgelig helt afhængigt af deres indtægter i forhold til deres udgifter, samt hvor meget tid de bruger.

Indtægten vil afhænge af:

 • Priserne per session - Den gennemsnitlige pris på en psykoterapi session af 1 time ligger på ca. 915 kr. Du kan finder mere om psykoterapi priser i Danmark her: psykoterapi priser, 2023.

  Det er for mange nye psykoterapeuter, som starter deres egen praksis, ofte en overraskelse hvor høje priserne faktisk bliver nødt til at være for at de i det lange løb kan få deres psykoterapeut praksis til at løbe rundt. Der er ikke blot en lang række udgifter ved at have en praksis (du kan læse mere om udgifter herunder), men der er også en del penge som forsvinder i moms og skat. Derfor kan det være rigtig godt at sætte sig ind i de specifikke regler, så man ikke ender op med at snyde sig selv, eller som alternativ få hjælp af en revisor, hvilket selvfølgelig også er endnu en udgift.
 • Antallet af klint sessioner - hvor meget man ender op med at tjene - er selvfølgelig ligefrem proportionalt med hvor mange klienttimer man har, og den pris man sætter.

  Det vil være fejlagtigt at tro at man blot kan fylde en normal 37 timers arbejdsuge fuldt op med klienttimer. Der vil for langt de fleste være alt for intenst med så mange sessioner lige efter hinanden. Samtidig går der rigtig meget tid med aktiviteter som ikke direkte er fakturerbare. Tid til journalføring, forberedelse, marketing, bogføring, kalenderhåndtering, korrespondance med klienter pr. tlf og mail, osv.

  Personligt har jeg for tiden ca. 30 til 45 minutters arbejde omkring den enkelte session. Tid der hovedsageligt går med bogholderi, forberedelse, journalføring, og korrespondance med klienterne.

  Der opstår også ofte et par huller i min kalender i løbet ugen, med klienter der bliver syge eller af anden grund flytter deres tider.

Så for at have en indtægt som selvstændig psykoterapeut der svarer til lønnen for en privat eller offentlig ansat psykoterapeut så skal man umiddelbart have 36.000 / 915 = 40 sessioner pr måned. Det lyder jo ret overkommeligt, når Danmark snakker om en arbejdsuge på 37 timer. Det er desværre alt for naivt sat op, da der kommer en lang række udgifter oven i, og der ud over går tid med en masse ting som ikke er klienttimer, altså ikke fakturerbar tid.

Udgifterne derimod er ikke helt så enkle, dem er der nogle flere af og de er mere individuelle:

 • Marketing - Er man ny psykoterapeut og ved at opbygge en klientbase, så vil der ofte være mange timer i marketing, og måske også en del udgifter, f.eks. til GoogleAds, eller facebook. Har man en baggrund/netværk hvor man i forvejen har adgang til en klientbase, eller en rigtig god grobund for at opbygge klientbasen, så vil det selvfølgelig fylde meget mindre.

  Min helt egen personlige erfaring og med et blik på de mange psykoterapeut jeg kender, så vil jeg sige at tiden og pengene til marketing nemt er noget man kommer til at undervurdere.

  Et typisk eksempel er at psykoterapeuter de første år bruger omkring 100 pr. dag på GoogleAds, det er så omkring 3.000 kr per måned, og ikke mindre end 36.000 per år. Det er selvfølgelige penge man kan trække fra, men det er stadig en ret væsentlig udgiftspost det første stykke tid, som ny psykoterapeut.
 • Hjemmeside - De fleste vil også have behov for at have en fornuftig hjemmeside. Hvis det blot er til at klienterne lige kan finde dit navn, adresse og telefonnummer, så er det ikke det store arbejde, men er det meningen at klienterne skal finde dig på Google ved søgninger efter relevante emner, så bliver man nødt til kontinuerligt at optimere på ens hjemmeside. Det kræver en stor arbejdsindsats, og potentielt også nogle penge til et firma der kan hjælpe en med det arbejde.

  Det at komme højt op i Googles søgeresultater for relevante søgeord benyttet af personer som søger psykoterapeutiske hjælp, kræver ikke blot en stor arbejdsindsats, men også ganske enkelt noget tid før Google anser ens hjemmeside for at være blandt de bedre. Så hvis det er den vej du vil, så er det bedre at starte i dag ind i morgen.

  Selve hjemmesiden skal ud over de mest basale informationer være attraktiv, så mulige klienter får lyst til at henvende sig. Der er efterhånden en lang række værktøjer der hjælper en med at gøre dette. De forskellige web-bureauer ser ud til at sværge til Wordpress, personligt har jeg fundet WIX anvendeligt. WIX koster ca. 1000 kr per år. Wordpress prisen afhænger af den specifikke template man benytter til sin hjemmeside, men vil typisk være gratis, eller en engangsinvestering, som ligger under hvad WIX koster pr. år.

  Det at komme højt op i Googles søgeresultater for relevante søgeord kræver en stor arbejdsindsats og tager tid. Det skal være relevante søgeord for specifikt det du tilbyder som psykoterapeut, og som dine mulige klienter vil benytte. Det tager tid for Google at finde ud af at man er der, og at ens sider er relevante, og samtidig må du overbevise Google om at du skal ligge rigtig højt blandt søgeresultaterne.
 • Lokaleudgifter - afholder man terapien derhjemme eller måske i naturen, lejer man på timebasis, eller har man nogle faste lokaler man kan leje
 • Forbrug - Telefoni, internet, udstyr, el, vand, varme, te, kaffe, og kleenex ;)
 • Regnskab, moms og skat - Vil du bruge tiden selv, eller vil du have revisorhjælp
 • Transportudgifter
 • Medlemskab af Dansk psykoterapeutforening
 • Supervision og egenterapi

Og så er der alt det man måske ikke bruger penge på, men som faktisk stjæler en del af ens tid:

 • Journalføring
 • Fakturering og bogføring
 • Transporttid
 • Kalenderhåndtering, med ombookninger, mailsvar. osv.

FAQ

Hvad tjener en psykoterapeut om måneden?

En psykoterapeut tjener omkring 36.000 kr hvis de er privat ansatte eller ansatte i det offentlige. Det er betydeligt sværere at svare på hvad en psykoterapeut tjener, hvis det er i egen klinik, da der er rigtig mange forskellige individuelle parametre og afhængigheder.

Hvor lang tid tager det at blive psykoterapeut?

Den typiske psykoterapeutuddannelse tager 4 år. Man starter med 2 års grunduddannelse og derefter 2 år på en overbygning, hvor man begynder at arbejde med klienter. De fleste psykoterapeutuddannelser er tilrettelagt, så de kan tages ved siden af et fuldtidsjob. Læs mere her.

Hvad koster det at uddanne sig til psykoterapeut?

Det koster mellem 125.000 kr og 240.000 kr at uddanne sig til psykoterapeut. Priserne kan være noget uigennemskuelige. Alle priserne indeholder som minimum undervisningensudgifter, men der kan komme udgifter til weekendophold, bøger, egenterapi og supervision oven i.

Hvad laver man som psykoterapeut?

Arbejder man som psykoterapeut, så vil man oftest have sin egen klinik (49%), mens godt og vel 19% har deres egen klinik men med et andet job ved siden af. 15% er ansat i det offentlige og 9% i det private.

Selv arbejdsopgaverne kan være mangfoldige, men typisk er det et spørgsmål om at hjælpe mennesker som er ramt af noget svært i deres liv, og samtidig ikke kæmper med de helt tunge diagnoser. Hvis det er folk med rigtig tunge diagnoser, så vil det ofte være som en del af et team, der også består af læger, psykiater, eller psykologer.

Referencer

[1] Tal og fakta, Dansk Psykoterapeutforening,


Lidt om mig ...

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

 

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad