Psykoterapi ved Jesper Glad
moralsk stress

Moralsk Stress

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Moralsk stress rammer flere og flere. Før talte man udelukkende moralsk stress i forbindelse med personer i omsorgserhverv, men man har efterhånden fået øjnene op for at det rammer meget bredere.

Vi oplever moralsk stress, når systemer og regler forhindrer os i at agere efter det, der er vores grundlæggende værdier og det vi ved er rigtigt.

Hvis stress fylder for meget

Kæmper du med stress, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Mere om stress
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Moralsk stress udfordrende at kæmpe med alene

Moralsk stress er meget udfordrende at kæmpe med alene, men er samtidig også ofte en svær størrelse i samtaleterapi. Da man netop står i et dilemma mellem ens værdier og et system som man er afhængig af.

Men der er grundlæggende skridt vi kan tage for at håndtere og minimere moralsk stress.

Konceptet moralsk stress

konceptet moralsk stress

Ordet moralsk stress blev først brugt i 1985 af filosoffen Andrew Jameton. Jameton beskrev moralsk stress (eller på engelsk “moral distress”) som den stress sygeplejersker oplever når de rigtig gerne vil gøre det rigtige for patienter og ved moralsk hvad det rigtige er at gøre, men bliver forhindret i at gøre det af hospitalssystemet.

Sidenhen er man begyndt at benytte moralsk stress, ikke blot om sygeplejersker og folk i omsorgserhverv, men på tværs af faggrupper, der gennem deres arbejde kan opleve svære moralske dilemmaer. Det kunne være projektlederen der oplever sig tvunget til at køre et projekt hvor det ikke hænger sammen med hvad man ønsker at opnå i forhold til ressourcerne og det derfor går ud over projektdeltagerne.

Kernen i moralsk stress er magtesløshed

Moralsk Stress - Kernen i moralsk stress er magtesløshed

Kerne i moralsk stress er en oplevelse af magtesløshed, der rammer en når man ikke kan agere i følge ens viden og kerneværdier, fordi man er i en situation hvor et system gør det umuligt, og man simpelthen ikke har magten til at ændre på situationen.

Moralsk stress og skam

Moralsk Stress - Moralsk stress og skam

For nogen er den moralske stress også tæt forbundet med en skam over ikke at evne at kunne gøre noget ved situationen.

Som oftest er skammen ubegrundet, da man netop ikke har magt til at ændre på situationen. Når man ikke har magt, så kan man ikke have ansvar, og dermed ikke skyld.

Men det fylder, hvad andre tænker. Folk der måske ikke kan se at man faktisk ikke har magt til at ændre situationen, og derfor ser en som medansvarlig.

Moralsk stress er ikke en diagnose

Moralsk stress er som alt andet stress ingen diagnose.

Stress er en tilstand, vi oplever i forbindelse med psykisk overbelastning.

Ved langvarig stress kan stressen fremkalde en lang række symptomer som kan klassificeres som sygdom, e.g. migræne, og søvnbesvær (Insomni).

Resiliens overfor moralsk stress

Moralsk Stress - Resiliens overfor moralsk stress

Er man i et miljø hvor man risikerer at blive ramt af moralsk stress, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der er ting man kan gøre for at styrke ens resiliens eller modstandsdygtighed.

  • Styrk din selvindsigt - Opbyg en opmærksomhed omkring hvad forskellige situationer faktisk gør ved dig både på et kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt plan.

    For rigtig mange kommer den moralsk stress snigende og som en overraskelse. Hvis man er i kontakt med sig selv, er det nemmere at fange de tidlige advarselstegn.
  • Opbyg dit personlige lederskab - Med afsæt i din selvindsigt, dine værdier og dit moralske kompass bliver det nemmere at stå ved sig selv, og tage ansvar for det du kan tage ansvar for. Samtidig med at personligt lederskab er fundamentet for at kunne passe på sig selv i stress situationen og samtidig agere for at få situationen ændret.

  • Ræk ud til andre - Ræk ud til andre som du stoler på og er tryg ved, og diskuter dit dilemma. Det kan både være til kollegaer, chefer, men også folk i dit privatliv så som venner og familie.

    Ikke at stå alene med den moralsk stress kan også være med til at reducere en potentielt skam omkring ikke at kunne agere, som man finder rigtigt.

FAQ

Hvad er moral distress?

Moral distress er den engelske betegnelse for hvad vi på dansk kalder for moralsk stress. Moral distress (moralsk stress) er stress som opstår ved at vi som en konsekvens af det system vi er i, og de relaterede regler, må gå på kompromis med vores værdier og det vi ved som er rigtigt at gøre.

Hvad er etisk stress?

Etisk stress opstår, når man er i en situation hvor man oplever stress som konsekvens af et etisk dilemma. Moralsk stress og etisk stress er ikke helt det samme, men man vil i praksis i rigtig mange situationer opleve at de koncepter overlapper. Det bliver ofte en mere teoretisk skelnen end noget der er praktisk relevant.

Hvad er vigtigt når man har stress?

Har man stress, så er det primært mål at få sig fjernet fra det som udløser stressen. Det er ofte meget nemmere sagt end gjort. Da der ofte er nogle ret betydningsfulde årsager til at man befinder sig i den stressende situation. Man må måske for en tid lægge sit liv om eller kigge på andre måder at tilgå livet.

Hvordan arbejder man med stress?

Først og fremmest arbejder man med stress ved at finde ro. Stressen kan skyldes rigtig mange forskellige ting, så der kan også være behov for at finde ro på rigtig mange forskellige måder. Man kan gøre ting selv, så som at sørge for en fornuftig søvn, motion, mad, at være social. For mange kan det give rigtig god mening at opsøge professionel hjælp.

Referencer

Lidt om mig ...

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

Stress er et af mine fokus områder.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad