Psykoterapi ved Jesper Glad
angst test og angst symptomer

Angst test og angst symptomer

PSYKOTERAPI VED JESPER GLAD

Angst test og en forståelse af angst symptomer, kan hjælpe med at gøre det mere klart:

 • om det er angst man kæmper med
 • hvor skillelinjen mellem frygt og angst går
 • hvor svært ramt af angst man er
 • hvilken type af angst man kæmper med

Hvis angst fylder for meget

Kæmper du med angst, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Om angst behandling os mig
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Angst tests og diagnosticering

Angst test kan generelt give noget retning, og støtte op omkring behandling af angst. Diagnoser skal dog stilles af en læge, psykolog, psykiater ud fra ICD-10 kriterierne [14], og kan aldrig alene stilles ud fra en online test.

Typer af angst tests

Der findes en lang række forskellige typer af angst tests. Der er forskelle på hvilken typer af angst test der er mest populære, alt afhængigt af hvilket lande man befinder sig i, og om testen bruges til forskning eller i klinikken.

I tabellen herunder er listet nogle af de mest populære angst test. Det er vigtigt at være opmærksom på at det er meget forskellige typer af test, med forskellige formål.
Typer af angst tests
Angst Test Navn Angst Test Type
Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) [1] Selvrapporteringstest, generaliseret angst
Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) [2] Selvrapporteringstest
Beck Anxiety Inventory (BAI) [3] Selvrapporteringstest
Angst Symptom Spørgeskema (ASS) [4] Type af angst
Social Phobia Inventory (SPIN) [5] Social angst test
Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) [6] Social angst test
Panic Disorder Severity Scale (PDSS) [7] Panik angst test
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) [8] Intensiteten af angst

Selvrapporteringstests

Selvrapporteringstests som GAD-7, SAS og BAI benyttes til at give et tal på intensiteten af angstoplevelsen. Disse test kan både benyttes som en støtte til en endelig angstudredning, eller som et værktøj til kontinuerligt at følge udviklingen i angsten.

GAD-7 er som navnet angiver tiltænkt generaliseret angst, men er også ret god til at fange andre typer af angst.

Effektiviteten af GAD-7, som et udredningsværktøj til forskellige typer af angst [1]
Effektiviteten af GAD-7
Angst Type Sensitive* Specificity*
General angst 89% 82%
Panik angst 74% 81%
Social angst 72% 80%
PTSD 66% 81%
* Sensitivity and specificity[9]

Type af angst

Til at bestemme hvilken type af angst man er ramt af, refererer Sundhed.dk til Angst Symptom Spørgeskema.

Det er en relativ kort test på blot 10 spørgsmål hvor 9 af spørgsmålene er fokuseret på at bestemme typen af angst og et enkelt spørgsmål relateret til intensiteten af angstoplevelsen.
angst-symptomer-spørgerskema

Test for specifikke typer af angst

Der er en række test som tester for specifikke typer af angst. SPIN og LSAS er rettet mod social angst, mens PDSS er specifik til panik angst.

Graden af angst

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) er en af de første angst test. Den bliver stadig brugt i dag både af læger og forskere. Den benyttes hovedsageligt til at bestemme udviklingen af angsten. Testen har dog over tid fået en del kritik for ikke i høj nok grad at skelne mellem angst og depression.

Testen bør udføres af en sundhedsfarlig person.
angst symptomer

Angst symptomer

Det er relevant at kunne genkende og forstå de forskellige angst symptomer.

Det er relevant at kunne genkende angst symptomer for at kunne identificere, at det er angst man kæmper med.

Samtidig er det i arbejde med at reducere angsten ofte hjælpsomt for den angstramte at kunne forstå angst symptomerne. Forstå hvorfor symptomerne opleves som de gør, og hvad de rent psykologisk skyldes. Med en sådan forståelse af angst symptomerne vil angst for en del virke mere forståelig og dermed mindre farlig og mere håndterbar.

Angst er komplekst

Angst er komplekst, og vi reagerer meget forskelligt på angsten og derfor er angst symptomerne også meget forskellige.

De forskellige angst symptomer kan opleves meget voldsomme. Vores krop mobiliserer meget hurtigt og effektfuldt til kamp eller flugt. Angsten kan især føles voldsom, når vi er i en situation hvor vi ikke kan bevæge os, f.eks. til et møde. Kroppen er parat til kæmpe eller flygte men vi er fanget.

Angst symptomer for forskellige typer af angst

Nogle typer af angst, f.eks. panikanfald, kan komme til udtryk ved oplevelser, der er helt specifikke for den type angst. Generelt har de forskellige typer af angst dog rigtig mange af de samme oplevelser [10].

Angst reaktion

Af natur er vi mennesker frygtsomme. I overlevelsens navn har evolutionen givet os en hjerne og et nervesystem, som reagerer hurtigt, ofte uden omtanke og ikke altid rationelt på, hvad der potentielt kunne være en fare.

Når hjernen oplever en situation som den tolker som potentielt farlig, så aktiveres nogle af de ældste systemer i vores hjerne, som gør os parate til at kæmpe eller flygte. Det kan ske så hurtigt, at vi ikke når at blive bevidste om det sker.

Angst reaktion -
Det sympatiske og parasympatiske nevesystem og kortisol

I en angst situation reagerer nervesystemet ved at det aktiverer det sympatiske nervesystem, som bliver mere styrende mens det beroligende parasympatiske nervesystem bliver mindre aktivet. Samtidig med at det sympatiske nervesystem aktiveres, så udløses stresshormonet kortisol.

Det sympatiske nervesystem og kortisolen får vores hjerterytme til at stige.

I forbindelse med en angst reaktion forøger kroppen mængden af kortisol i blodet.

Kortisolen ændrer vores blodtryk, blodsukker, fordøjelse og søvnmønster [13]. Samtidig gør kortisolen at vi spænder op i vores muskler, og får os til at svede mere.

Angst oplevelsen

Når man har en angst oplevelse så rammer det hele vores system og kommer til udtryk ved:

 • Kropslige sansninger
 • Hvad vi føler
 • Vores tanker
 • Vores adfærd
angst-symptomer

Angst oplevelse:

Kropslige sansninger

Der kan være en lang række kropslige sansninger forbundet med en angstoplevelse. Ofte beskrives ting som:

 • Kraftig hjertebanken
 • Øget sved
 • Rømmen
 • Ondt i maven
 • Muskelspændinger
 • Hovedpine
 • Besværet vejrtrækning/kortåndhed
 • Kvalme
 • Manglende kræfter og træthed
 • Svimmelhed
 • Tør i munden
 • Rysten
 • Smerte/trykken for brystet
angst-symptomer kropslig sansninger

Angst oplevelse:
Følelser

Angst oplevelsen er i sig selv en følelse af intens irrationel frygt, men angsten sætter gang i en lang række af sekundære følelser:

 • Øget oplevelse af at være ked af det, tristhed og depression
 • Øget behov for bekræftelse
 • Mentalt udkørt
 • Frygt for at miste kontrollen
 • Irriteret og vred
 • Oplevelse af at føle sig rastløs og anspændt
 • Behov for at undslippe eller forsvinde
angst symptomer - følelser

Angst oplevelse:
Tanker

Angst oplevelsen er i sig selv en følelse af intens irrationel frygt, men angsten sætter gang i en lang række af sekundære følelser:

 • Øget oplevelse af at være ked af det, tristhed og depression
 • Øget behov for bekræftelse
 • Mentalt udkørt
 • Frygt for at miste kontrollen
 • Irriteret og vred
 • Oplevelse af at føle sig rastløs og anspændt
 • Behov for at undslippe eller forsvinde
angst symptomer - tanker

Angst oplevelse:
Adfærd

Vi er alle forskellige, og angsten kan derfor påvirke vores adfærd på en lang række forskellige måder. Her er nogle typiske adfærdsændringer forbundet med angst oplevelser:

 • Utålmodighed
 • Anspændthed
 • Kort lunte og opfarende
 • Urolig søvn
 • Draget imod daglige ritualer, og gentager rutiner
 • Søgen efter bekræftelse
 • Undgåelsesadfærd
angst symptomer - adfærd

Stress og Angst Symptomer ligner hinanden

Angst og stress påvirker på mange måder vores krop på samme måde. Derfor er der også en lang række af overlappende symptomer mellem stress og angst.

Det er dog meget vigtigt, at man skelner mellem stress og angst, da det er meget forskellige tiltag, der skal til for at komme ud af stress og angst.

FAQ

Hvordan finder man ud af om man har angst?

Første skridt til at finde ud af om man har angst, er at kende de forskellige angst symptomer, og derved blive opmærksom på at der er et potentielt angst problem. Det vil så give mening at opsøge egen læge for at evt. at få en henvisning til en egentlig angst udregning.

Kan man testes for angst?

Ja, man kan testes for angst. Der findes en lang række af forskellige angst test, der er relevante til at teste forskellige elementer af angst, og forskellige typer af angst. En egentlig udredning / diagnosticering af angst skal dog foretages af en relevant sundheds professionel person.

Kan man pludselig få angst?

Man kan godt pludselig få angst. Det er f.eks. kendt blandt skuespillere, at på trods af at de har været på scenen mange gange, så kan de pludselig blive ramt af sceneskræk, uden at de faktisk kan sætte en finger på hvad der rent faktisk var som udløste angsten.

Kan angst sætte sig i halsen?

Angst kan sætte sig i halsen på flere forskellige måder. Angsten kan sætte sig i halsen som en oplevelse af tørhed i mund og hals, og som en oplevelse af åndedræt og vejrtrækningsproblemer.

Referencer

[1] Using Generalized Anxiety Disorder-2 (GAD-2) and GAD-7 in a Primary Care Setting; Amit Sapra, Priyanka Bhandari, Shivani Sharma, Trupesh Chanpura, and Lauri Lopp; NLM; 

[2] Norms for Zung’s Self-rating Anxiety Scale; Debra A. Dunstan & Ned Scott; BMC Psychiatry;

[3] Is the beck anxiety inventory a good tool to assess the severity of anxiety? A primary care study in The Netherlands study of depression and anxiety (NESDA); Anna DT Muntingh, Christina M van der Feltz-Cornelis, Harm WJ van Marwijk, Philip Spinhoven, Brenda WJH Penninx & Anton JLM van Balkom; BMC Primary Care;

[4] Angsttilstande; sundhed.dk;

[5] Psychometric Evaluation of the Social Phobia Inventory and the Mini-Social Phobia Inventory in a Swedish University Student Sample; Ewa Mörtberg and Markus Jansson Fröjmark; SageJournals;

[6] The Liebowitz social anxiety scale as a self-report instrument: a preliminary psychometric analysis; Sandra L Baker, Nina Heinrichs, Hyo-Jin Kim, Stefan G Hofmann; ScienceDirect; 

[7] Reliability and validity of the Panic Disorder Severity Scale: replication and extension; M K Shear, P Rucci, J Williams, E Frank, V Grochocinski, J Vander Bilt, P Houck, T Wang; NLM: 

[8] Psychometric Properties of the Reconstructed Hamilton Depression and Anxiety Scales; Eliora Porter, M.A., Dianne L. Chambless, Ph.D., Kevin S. McCarthy, Ph.D.,b Robert J. DeRubeis, Ph.D., Brian A. Sharpless, Ph.D., Marna S. Barrett, Ph.D., Barbara Milrod, M.D., Steven D. Hollon, Ph.D., and Jacques P. Barber, Ph.D; NLM; 

[9] Sensitivity and specificity; Wikipedia.org; ty

[10] Physical Symptoms of Anxiety: How Does It Feel?; healthline.com;

[11] Emotion Regulation and Anxiety Disorders; Ananda B. Amstadter; NCBI; 

[12] Anxiety: What an Individual May Be Experiencing or Feeling; Indiana University Bloomington; Kim Davis; 

[13] Cortisol; Cleveland Clinic; 

[14] Angsttilstande - Diagnostik og behandling; DSAM; 

Lidt om mig ...

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år, med angst som et af mine hoved fokus områder.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad