top of page
Psykoterapi behandling af overspisning i København ved psykoterapeut Jesper Glad

BED Behandling København

BED eller overspisning er ikke blot den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark, men også den hvor færrest opsøger behandling. Det er ærgerligt da BED behandling ofte hjælper. 

 

Hvis du kæmper med overspisning så kontakt mig for en uforpligtende og gratis introduktionssamtale, hvor vi kan snakke om hvordan en overspisning over tid kan kom til at fylde mindre i dit liv, og måske helt forsvinde, og hvordan du kan opnå mere ro omkring maden.

Erfaren terapeut

Spiseforstyrrelsesekspert

Nærhed & omsorg

Kort ventetid

Et mere frit liv uden overspisninger

En tilværelse med overspisninger

En tilværelse med tvangsoverspisning er for mange et liv fyldt med selvbebrejdelse. Et liv svingende mellem kontrol og overspisninger, efterfulgt af negative tanker og selvlede.     

Der er mange som ikke søger hjælp, da de er overbevist om at de blot skal tage sig sammen, og på den måde i årevis kommer til svinge mellem perioder med streng madkontrol efterfuldt af kaotiske perioder. På den måde kommer tvangsoverspisningen til at fylde alt for meget i alt for lang tid af deres liv.  Det er ærgerligt, da det er nemmere at få overspisningen til at fylde mindre jo hurtigere man gøre noget ved den. 

Der er generelt tre overordnede ting der sætter gang i den næste overspisning: sult, vaner, og førelser. Ofte bliver overspisningerne efterfuldt af en periode hvor man sulter sig selv. Det er dog for mange også et skridt hen imod den næste overspisning. Overspisningerne kan efterhånden også blive så meget en del af ens tilværelse at de bliver en vane. For mange er overspisninger en måde at håndtere svære følelser på, men faktisk også nogen gange gode følelser. Så når ulovlige følelser presser sig på og de er for svære at være med, så kan overspisningen holde dem nede. 

Behandling af BED hjælper

Jeg har gode resultater med at hjælpe personer ramt af overspisning. Igennem de sidste 6 år har jeg haft et specifikt fokus på BED. Jeg har hjulpet kvinder og mænd i alderen fra 21 til 62 år.

 

Udover min egen praksis så er jeg tilknyttet Foreningen Spiseforstyrrelse og Selvskade som rådgiver og gruppeleder.     

Gratis og uforpligtigende introduktionssamtale

Hvis du kæmper med tvangsoverspisning så kontakt mig for en uforpligtende og gratis introduktionssamtale, hvor vi kan møde hinanden og snakke om hvordan du kan komme videre. Hvorefter du kan tag hjem og vurdere om det er noget for dig.

Behandling af overspisning

Ofte kæmpes kampen mod overspisningerne i ensomhed, da selv ens nærmeste ikke helt forstår hvorfor man nu ikke bare kan tage sig sammen. For alt for mange der tager denne kamp alene er det ikke bare hårdt, men også forgæves. 

De fleste der er ramt af en spiseforstyrrelse ved rigtig meget om hvad sund og god mad er, og er generelt velfungerende. På trods af at være velfungerende og alt den viden om mad kan de stadig ikke få det til at fungerer med maden. Så når vi arbejder med spiseforstyrrelsen vil fokusset ikke være så meget på maden, men på at forstå hvad det er som ligger bagved. Hvorfor spiseforstyrrelsen er der, og hvad den konstruktivt kan erstattes med.  

Et behandlingsforløb er aldrig ens, men altid helt tilpasset den enkelte. Et forløb vil dog ofte gennemgå en række faser. 

Fase 1

Vi starter med at afdække de mønstre i dit liv som vedligeholder overspisningerne.

Samtidig vil vi kigge på hvornår overspisningerne fylder mindre. 

Fase 2

Derefter vil vi lige så stille begynde at kigge på hvordan vi erstatter de negative mønstre med nogle mønstre som i højere grad giver dig et mere frit liv. 

Fase 3

Til slut vil vi så sørge for at disse nye vaner kan fastholdes, også når livet bliver svært.

Psykoterapi lokale til en-til-en samtale terapi til behandling af overspisninger

Samtaleterapi

En-til-en samtaleterapi er rigtig god til at komme bag om overspisningssymptomerne og arbejde med det som gør at man kæmper med en tvangsoverspisning. 

Gruppeterapi behandling af overspisning ved psykoterapeut Jesper Glad

Gruppeterapi

Gruppeterapi er rigtigt godt til at arbejde med skammen og ensomheden omkring tvangsoverspisningerne. 

Hvad er BED?

Tvangsoverspisning også kaldet BED (Binge Eating Disorder) er den overset spiseforstyrrelse. De fleste kender til anoreksi og bulimi mens tvangsoverspisning stadig er forholdsvis ukendt. Samtidig er tvangsoverspisning med 40.000 til 50.000 ramte dansker den mest udbredte spiseforstyrrelse herhjemme.

 

Ca. 1/4 af de ramte er mænd og 3/4 er kvinder.  Typisk er gennemsnitsalderen højre for tvangsoverspisning i forhold til de andre spiseforstyrrelser. 

Har jeg BED?

Diagnosekriterierne for tvangsoverspisning eller BED er beskrevet i sygdomsklassifikationen IDC-11. I Danmark benytter vi for tiden IDC-10, da,IDC-11 endnu ikke er oversat. 

Mit udgangspunkt er at diagnosekriterierne er vigtige hvis man vil behandles i det offentlige, men det vigtigste for mig er om du oplever at din relation til mad begrænser dit liv eller ej. Så jeg arbejder både med folk som har objektive overspisninger, men også personer som er ramt af subjektive overspisninger.

Hvis du er ramt af tvangsoverspisning så vil du nok kunne genkende nogle af de følgende punkter:

  • Du spiser normalt og sundt når du er sammen med andre, mens overspisningerne foregår i hemmelighed da de er forbundet med skam

  • En overspisning foregår ofte ved at spise store mængder af mad over kort tid, samtidig kan der være en oplevelse af kontroltab 

  • Mad, vægt og kroppen fylder i de fleste sammenhænge, og tankerne kredser sig om hvad der skal spises næste gang 

  • Der er ofte mange regler omkring hvad der er lovligt at spise og hvad der ikke er lovligt

Der er mild, moderat, alvorlig og ekstrem BED. Graden bestemmes ud fra hvor mange overspisninger der er i løbet af en uge.

bottom of page