top of page
Behandling med fokus på tristhed, nedtrykthed og depression ved spykoterapeut Jesper Glad

Tristhed, nedtrykthed  og depression

At opleve perioder hvor man er ramt af tristhed og nedtrykthed er en del af et levet livet. Nogle har på et eller andet tidspunkt i livet, lært  at takle sådanne perioder. Andre af os kan opleve at blive væltet omkuld af hvad vi selv ser som mindre ændringer i vores livsomstændigheder, og så have svært ved at rejse os igen. Hvis nedtryktheden bliver langvarig og begynder at blive begrænsende for ens livsudfoldelse, så er det potentielt ved at blive en depression. 

 

Hvis man ikke rigtig fik lært at håndtere de svære livssituationer hjemmefra, ikke lært det senere i livet eller på et eller andet tidspunkt blev ramt så hårdt at man oplevede at man mistede evnen, så kan det være godt at vide at alle mennesker kan arbejde med det og blive bedre.

Depression og ensomhed

Et liv med depression

At leve med depression kan være svært. Det påvirker ens følelser, tankegang og adfærd, Gør det ofte svært at nyde aktiviteter, man tidligere har holdt af, og gøre det svært at socialisere.


Depression opleves ofte som rigtig svær at bryde ud af, nærmest som at være fanget i en ond cirkel.

Depression selvhjælp

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis du føler dig nedtrykt og deprimeret, kan det være svært at komme videre. Det giver god mening at række ud efter hjælp, og det er vigtigt at vide at hjælp er tilgængelig og at det er muligt er at få det bedre.

 

Nogle helt konkrete værktøj til at passe på sig selv omfatter:

 • Mindfulness

 • Dyrk motion

 • Spis en sund kost

 • Få tilstrækkelig søvn

 • Begræns alkohol


Det er dog ofte svært at begynde på en ny rutine, uafhængigt af om man er deprimeret eller ej. Derfor er det vigtigt at være tålmodig med sig selv. 

Psykoterapi til behandling af depression ved psykoterapeut Jesper Glad

Samtaleterapi og depression

Samtaleterapi kan være en effektiv behandlingsmetode for depression.

Terapeuten vil hjælpe med at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der vedligeholder og forværrer depressionen samt støtte til at livets mere positive sider får lov at fylde mere. 

 

Da der er en risiko for at depressionen vender tilbage så er det vigtig at der i terapien ikke blot er fokus på at arbejde sig ud af depression, men at der også er et fokus på at opbygge en opmærksomhed på hvornår depressionen opstår, og hvordan de svære ting i livet kan håndteres i fremtiden.

Trist, nedtryk eller deprimeret

Trist, nedtrykt og deprimeret er alle ord, der beskriver negative følelser, men de har forskellige grader af alvorlighed.

At være "trist" er ofte en kortvarig følelse, som opstå som en normal reaktion på svære eller sorgfulde begivenheder. Det er en følelse, som ofte kan bearbejdes og accepteres, og som derefter forsvinder.

Når man er "nedtrykt" så er det en mere alvorlig form for tristhed, der varer længere. Den kan være forårsaget af en række faktorer, som fx livsændringer eller personlige problemer. Nedtrykthed kan påvirke ens humør, energiniveau, søvn og madlyst.

"Deprimeret" beskriver en alvorlig mental tilstand, kendt som depression. Depression kan påvirke ens følelsesmæssige, mentale og fysiske velvære. Det kan være forårsaget af en række faktorer, herunder biologiske, sociale og miljømæssige. Personer, der er deprimerede, kan have svært ved at tage imod glæde, kan have svært ved at sove, kan have svært ved at koncentrere sig, kan have svært ved at træffe beslutninger osv.

Symptomer på depression

Depression kan manifestere sig på flere måder. Nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på depression kan omfatte:

 • Nedstemthed eller en følelse af uoverstigelig tristhed og håbløshed

 • Tab af interesse eller glæde i tidligere nydte aktiviteter

 • Ændringer i appetit eller søvnmønster, som enten øget eller reduceret appetit og enten øget eller reduceret søvn

 • Øget træthed og svært ved at koncentrere sig eller tage beslutninger

 • Skyld eller skyldfølelse, selv om det ikke er begrundet

 • Negativ tankegang, følelsen af at være værdiløs eller negative forventninger om fremtiden

 • Fysiske symptomer som smerter, hovedpine eller uregelmæssigheder i kroppen

 • Selvmordstanker

 

Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne kan variere fra person til person og ikke alle personer med depression vil opleve alle symptomerne.

 

Det er samtidig helt naturligt at opleve de forskellige symptomer. Det er først når de forekommer flere sammen over længere tid og så massivt at det hæmmer ens mulighed for at være i livet som man gerne vil, at man bør være opmærksom på at man kunne være ramt af en depression. 

Hvis du er ramt af en depression så er du bestem ikke alene, 3-5 % af den danske befolkning har depression. Det er vigtigt at huske på, at depression kan behandles. Langt de fleste kommer sig af en depression men har også en øget risiko for at blive ramt igen senere i livet. 

Hvorfor bliver jeg ramt af depression?

Depression er ofte kompleks. Der er ingen enkel forklaring på, hvorfor nogle mennesker udvikler depression, mens andre ikke gør.

Forskere har identificeret flere faktorer, der kan øge risikoen for depression:

 • Biologiske faktorer: Ændringer i hjernens kemi og hormonelle ændringer, såsom dem, der opstår under puberteten, graviditet eller overgangsalderen

 • Genetiske faktorer: Depression kan løbe i familier

 • Miljømæssige faktorer: Stressfulde livsbegivenheder, såsom tab af en elsket, skilsmisse, eller mistet arbejde

 • Psykologiske faktorer: Nogle personer kan være mere modtagelige for depression på grund af deres personlighed eller måde at tænke på

 • Sociale faktorer: Mange sociale faktorer kan spille en rolle i udviklingen af depression, herunder ens socioøkonomiske status, race, køn, seksuel orientering, osv.


Det er vigtigt at huske på, at depression ikke skyldes én enkelt faktor, men snarere en kombination af flere faktorer, der kan variere fra person til person.

Gratis og uforpligtende introduktionssamtale

Skriv til mig og få en gratis og uforpligtende introduktionssamtale hvis du har brug for en afklarende samtale om depression og nedtrykthed eller tænker samtaleterapi kunne være noget for dig.    

bottom of page