Psykoterapi ved Jesper Glad

Privatlivspolitik

Vores hjemmeside, www.glads.dk, er forpligtet til at beskytte privatlivet for vores besøgende og klienter. Denne Privatlivspolitik beskriver de typer af personoplysninger, der modtages og indsamles af vores hjemmeside, og hvordan de bruges.

 

​Kommunikation med potentielle kunder
---------------------------------------------------------

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Kontaktformular

Email

Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.envendelser, tilbyde efterspurgte tjenester og kommunikere med besøgende og klienter om deres aftaler. Vi deler ikke personlige oplysninger med tredjeparter uden samtykke.

​Kunder
-----------

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring
--------------

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Videregivelse af personoplysninger
-------------------------------------------------

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

De registreredes rettigheder
----------------------------------------

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

​Cookies og logdata
---------------------------

Vores hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til at spore brugsdata. Cookies er små tekstfiler, der placeres på en brugers enhed af en hjemmeside. Logdata indsamles af vores serverlogfiler, som registrerer oplysninger som en brugers IP-adresse, browsertype og besøgte sider på vores hjemmeside.

Disse data bruges til at forbedre funktionaliteten af ​​vores hjemmeside og forstå, hvordan den bruges. Det bruges ikke til personligt at identificere individuelle brugere. Besøgende og klienter kan vælge at deaktivere cookies i deres browserindstillinger, men dette kan begrænse deres evne til at bruge visse funktioner på vores hjemmeside.

 

Sikkerhed
---------------

Vi tager sikkerheden af ​​personlige oplysninger alvorligt og har implementeret passende foranstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personlige oplysninger. Men ingen metode til elektronisk lagring er 100% sikker, og vi kan ikke garantere absolut sikkerhed for personlige oplysninger.

 

Ændringer i denne Privatlivspolitik
------------------------------------------------

Vi kan opdatere denne Privatlivspolitik periodisk for at afspejle ændringer i vores

Dataansvarlig
-------------------

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Psykoterapi, ved Jesper Glad

Adresse:
Jesper Glad
Hasselhaven 31
3500 Værløse
Danmark

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via jg@glads.dk.