Psykoterapi ved Jesper Glad
er angst en psykisk sygdom

Er angst en psykisk sygdom?

psykoterapi ved jesper glad

Svaret på spørgsmålet "Er angst en psykisk sygdom?” bliver ikke helt entydigt. For på den ene side er angst og frygt en grundlæggende menneskelig følelse som vi alle kender til. Set på den måde så er svaret “nej”, angst er ikke nogen psykisk sygdom. Samtidig så kan angst være voldsomt ubehageligt og være dybt irrationelt, virkelig begrænse os i vores livsudfoldelse og dermed vores livskvalitet. Og så bliver svaret på spørgsmålet "Er angst en psykisk sygdom?” et “ja”.Så for at helt forstå hvornår angst er en psykisk sygdom og hvornår angst ikke er, så bliver vi nødt til at forstå, hvad angst er og hvorfor vi betragter den som psykisk sygdom.

Hvis angst fylder for meget

Kæmper du med angst, og tænker terapi kunne være relevant, så lad os tage en snak.
Mere om angst
Jeg holder til på Amagertorv 14b, 4. etage, København K. Kontakt mig på 2496 8207 eller jg@glads.dk

Hvad er angst?

Bekymringsangst er som allerede nævnt en blandt en række forskellige typer af angst, men hvad er angst så mere generelt?
Er angst en psykisk sygdom - grundfølelser

Vores frygt og angst er en af vores helt fundamentale og helt grundlæggende følelser. Den har dyb rod i vores biologi, og har været med til at sørge for vores overlevelse som art.

I det generelt ufarlige og beskyttede samfund, vi lever i dag, er vores angst dog ofte alt for påvirkelig og alt for hurtigt til at reagere.

Hvad sker der når vi oplever angst?

Når vi oplever en situation som vores hjerne, af den ene eller den anden grund tolker som værende farlig, så reagerer den ved at sætte vores krop i alarmberedskab. Vi bliver parate til at kæmpe eller flygte. Der har gennem evolutionen været nogle effektive systemer, som har sikret vores overlevelse som art. Når vores krop sættes i alarmberedskab så bliver vores autonome nervesystem aktiveret og der frigøres stresshormoner i kroppen.
Er angst en psykisk sygdom - kamp flugt

Det er denne aktivering af vores autonome nervesystem og stresshormoner, som er skyld i det vi oplever som angst symptomer.

Angst Symptomer

Angst symptomer er meget individuelle og kan variere meget fra person til person. Men nogle af de typiske angst symptomer folk nævner er:

  • Indre uro, frygt og ængstelige tanker
  • Kvalme
  • Svimmelhed
  • Koncentrationsproblemer
  • Bliver nemmere irritable
  • Søvnproblemer
  • Muskelspændinger
  • Maveproblemer
Er angst en psykisk sygdom - angst intensitet

Når vi taler om angst symptomer og forsøger at svare på spørgsmålet "Er angst en psykisk sygdom?” så er det vigtig at vi er opmærksomme på intensiteten af angsten og dermed oplevelsen og ubehaget ved angst symptomerne.

Undgåelsesadfærd

Angst oplevelsen kan blive så ubehagelig, at vi opbygger en undgåelsesadfærd. Det vil sige at vi prøver at undgå de situationer, ting og tanker som gør os angste.

Undgåelsesadfærden kan blive meget begrænsende. Vi stopper med at gøre ting som vi har lyst eller ting som er vigtig for os at gøre.

Er angst en psykisk sygdom?
Når svaret er ja

Angsten går fra at være ubehagelig til psykisk sygdom, når undgåelsesadfærden bliver livsbegrænsende og ødelægger vores livskvalitet.

FAQ

Kan man komme af med angst?

Ja, man kan komme af med angst. Jo tidligere man får hjælp, jo bedre og jo hurtigere resultater vil man ofte se. Nogle gange kan angsten forsvinde af sig selv, men generelt er der en tendens til at angsten bliver værre hvis man ikke gør noget ved den. Typisk behandling af angst er i form af samtaleterapi eller medicinsk behandling.

Hvad er typiske tegn på angst?

Typiske tegn på angst er indre uro, forøget hjerterytme, muskelspændinger, kvalme, svimmelhed, irritation, og problemer med at koncentrere sig. De specifikke tegn på angst eller angst symptomer er meget individuelle, og tegn på angst kan derfor godt variere en del fra person til person.

Hvor sidder angst i kroppen?

Angsten sidder som sådan ikke et specifikt sted i kroppen. Man vil ofte mærke angsten i kroppen på en række forskellige måder og på en række forskellige steder. Nogle typiske angst oplevelser i kroppen er: uro/ondt i maven, kvalme, stivhed i musklerne, og øget hjertebanken.

Kan angst påvirke nervesystemet?

Ja, angsten kan påvirke nervesystemet. Man kan faktisk sige at angst er en påvirkning af vores nervesystem, sammen med stresshormoner. Det der sker når vi er i en situation som vores dele af vores hjerne tolker som farlig, er at vores autonome nervesystem bliver aktiveret. Mere specifikt den sympatiske del af det autonome nervesystem. Aktivering gør, at vi bliver gjort parat til kamp eller flugt for at kunne håndtere den farlige situation.

Referencer

[1] The biology of fear- and anxiety-related behaviors; Thierry Steimer; NCBI; 

[2] Current Diagnosis and Treatment of Anxiety Disorders; Alexander Bystritsky, Sahib S. Khalsa, Michael E. Cameron, and Jason Schiffman; NCBI; 

[3] Anxiety Disorders; Mayo Clinic; 

Skrevet af

Jesper Glad, Psykoterapeut i København

Jeg er uddannet psykoterapeut, og har haft min egen praksis i København igennem flere år.

Angst er et af mine fokus områder.

mail: jg@glads.dk

Psykoterapi ved Jesper Glad